Z ostatniej chwili

Przetarg na wyposażenie parku wodnego

2020-04-07 08:16:26 informacje
img

Miasto ogłosiło przetarg na zakup, dostawę i montaż wyposażenia informatycznego dla Parku Wodnego, a także sprzętu dla potrzeb m.in. pomieszczeń biurowych, technicznych, szatni oraz zaplecza gastronomicznego. Oferty można składać do 11 maja drogą elektroniczną - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 
Przetarg nieograniczony obejmuje trzy części. Pierwsza to zakup – wraz z dostawą, instalacją i regulacją – wyposażenia (w tym mebli) m.in. pomieszczeń administracyjno-biurowych, socjalnych, magazynowych, technicznych, stanowisk kasowych, szatni, sanitariatów, pomieszczeń ratowników oraz innych elementów wyposażenia ruchomego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
Druga część dotyczy zakupu, dostawy, montażu i konfiguracji wyposażenia informatycznego, elektronicznego i elektrycznego, a trzecia – technologicznego wyposażenia zaplecza gastronomicznego parku wodnego. 
Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do wykonania pomiaru z natury czy dopasowania kolorystyki dostarczonych elementów do pozostałego wyposażenia. 
Oferty – w języku polskim i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – można składać do 11 maja za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP i w miniPortalu. Nazwa pliku powinna zawierać słowo „Oferta”.
Szczegóły przetargu można znaleźć na stronie: https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1164608/iz-272-18-2020 

Page generated in 0.0475 seconds.