Z ostatniej chwili

Przetargi na inwestycje w gminie Żarki

2018-01-25 12:53:28 informacje
img

Wczoraj, w środę 24 stycznia został ogłoszony przetarg na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po dawnej szkole podstawowej na socjalne lokale mieszkalne w miejscowości Wysoka Lelowska wraz z zagospodarowaniem terenu. Oferty będą spływać od 8 lutego.
23 stycznia unieważniono przetarg nieograniczony "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Czarka w Żarkach oraz Wysokiej Lelowskiej - Gmina Żarki". Został unieważniony, gdyż w prowadzonym postępowaniu cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką gmina może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Gmina zaplanowała kwotę 3.882.200 zł, a najniższa oferta wynosiła 5.281.999,22 zł. Do przetargu zgłosiło się 6 oferentów. Postępowanie przetargowe będzie powtórzone.
Pomyślnie w dniu 22 stycznia został zakończony przetarg dla innego zadania z zakresu ochrony środowiska "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki oraz modernizacja przepompowni ścieków w Żarkach". Wpłynęło sześć ofert. Została wybrana oferta ZUB "BUD-REM" Tomasz Skipirzepa, 42-400 Zawiercie, ul. Pomorska39/56, z ceną brutto: 589.577,63 zł.

Page generated in 0.041 seconds.