Z ostatniej chwili

Przetargi na miejskie nieruchomości

2021-07-06 13:32:32 informacje
img

Przetargi na miejskie nieruchomości

Kolejne przetargi na miejskie nieruchomości odbędą się 15 lipca w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.  
Termin wpłaty wadium upływa:
1) 9 lipca, w odniesieniu do nieruchomości położonych przy:
- ul. Marka Perepeczki (działka nr 34/20 obręb 150; wysokość wadium: 220.000 zł),
- ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a (działka nr 90/2 obręb 182; wysokość wadium: 330.000 zł),
- ul. Kanał Kohna (działka nr 10/4 obręb 187; wysokość wadium: 500.000 zł),
- alei Bohaterów Monte Cassino (działki nr nr 147/14, 147/15, 147/16, 147/17, 147/18, 148/12 i 148/16 obręb 298; wysokość wadium: 230.000 zł),
2) 12 lipca, w odniesieniu do nieruchomości położonych przy:
- ul. Pirotechników (działka nr 12/11 obręb 328; wysokość wadium 50.000 zł),
- ul. Huculskiej (działki nr nr 1/33, 1/37 obręb 171; wysokość wadium 48.000 zł),
- ul. Wałowej (działka nr 1/34 obręb 171; wysokość wadium 16.000 zł),
- ul. Konwaliowej 105 (działka nr 882/1 obręb 425-Kawodrza Górna; wysokość wadium 64.000 zł).
Za dzień wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek gminy (nr 77 1030 1104 0000 0000 9325 1013 w Banku Handlowym w Warszawie SA).
Ogłoszenia przetargowe zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresami:
1)    https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1169525/ogloszenie-dot-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa  
2)    https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1169920/ogloszenie-dot-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa 
Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerami telefonu 343 707 709 lub 343 707 729 lub 343 707 849.

Page generated in 0.0153 seconds.