Z ostatniej chwili

Przyglądanie się przebudowie linii Częstochowa-Zawiercie

2018-10-17 10:39:54 informacje
img

Spotkanie na temat linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie oraz społecznego nadzoru, którym ta inwestycja została objęta, odbędzie się w Muzeum Częstochowskim (III Aleja 47) dziś, w środę 17 października. Potrwa od 13.30 do 15.30.
Wydarzenie jest poświęcone ważnej dla województwa śląskiego inwestycji, na którą kontrakt w lipcu 2017 r. podpisały PKP PLK i ZUE S.A. Obejmuje przebudowę 44 km linii kolejowej na odcinku Częstochowa – Zawiercie i dotyka bezpośrednio 7 śląskich gmin i miast, w tym Częstochowy, gminy Poczesna, Kamienicy Polskiej, gminy Poraj, gminy Żarki, Myszkowa i Zawiercia. Inwestycja, choć pozornie nie różni się od wielu podobnych na terenie kraju, jest inicjatywą wyjątkową. Została objęta Paktem Uczciwości – czyli społecznym nadzorem. Jest to część ogólnoeuropejskiego projektu, którego celem jest poprawa systemu zamówień publicznych. W całej Europie w Pakcie Uczciwości bierze udział 11 różnych państw, monitorowanych jest 15 inwestycji. 
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe (tbc), wykonawcy oraz Fundacji im. Stefana Batorego, którzy opowiedzą o inwestycji objętej Paktem i o tym, dlaczego jest ona szczególnie monitorowana.
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Organizatorzy zaprasają mieszkańców, pasażerów linii, przedstawicieli lokalnych władz. 
Odpowiedzą na pytania, w jaki sposób można chronić zamówienia publiczne oraz jak włączyć się w monitoring projektu. Chcą również zachęcić do wspólnego przyglądania się inwestycji.
*
Pakt Uczciwości to wspólny projekt Komisji Europejskiej i Transparency International. Jego założeniem jest rozpoczęcie pozytywnej zmiany w zamówieniach publicznych, na które państwa Unii Europejskiej wydają ogromne środki. Szacuje się, że przeciętnie sięgają one nawet 1/5 wartości ich PKB. Jest to również obszar zagrożony ogromnymi nadużyciami, których konsekwencje ponoszą wszystkie państwa członkowskie, a pośrednio również podatnicy. Inwestycje objęte Paktem Uczciwości są monitorowane przez organizacje społeczne i ich ekspertów, które na każdym etapie sprawdzą, czy przebiega transparentnie i zgodnie z prawem. W Polsce Komisja Europejska wybrała na monitora społecznego w otwartym konkursie Fundację im. Stefana Batorego. Monitorowane w Europie zamówienia publiczne w ramach paktów uczciwości prowadzone są w obrębie 11 różnych sektorów takich jak: transport, kultura, służba zdrowia, edukacja. Wartość wszystkich zamówień publicznych biorących udział w projekcie to 920 mln euro. Kraje, w których prowadzony jest monitoring, to, oprócz Polski, Bułgaria, Czechy, Grecja, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry, Włochy. Więcej szczegółów na www.paktuczciwosci.pl

Page generated in 0.0324 seconds.