Z ostatniej chwili

Przygotowani do pomocy bezdomnym jesienią i zimą

2019-11-18 12:32:14 informacje
img

Gotowość służb do zbliżającej się zimy w odniesieniu do pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta omówiono na spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta Częstochowy  - informuje Olga Dargiel, Specjalista ds. Wizerunku i Polityki Informacji MOPS.

Partnerstwo działa przez cały rok, ale okres jesienno-zimowy to wzmożone działania na rzecz bezdomnych. 

W spotkaniu wziął udział zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, który podziękował służbom za dotychczasową współpracę i skuteczne działania. 

Szczegóły najbliższych zadań, które będą realizowane, omówiła dyrektor MOPS Małgorzata Mruszczyk wraz z  przedstawicielami instytucji i organizacji wchodzących w skład partnerstwa. Przedstawiono aktualną sytuację oraz stan przygotowań poszczególnych jednostek udzielających wparcia bezdomnym w okresie zimowym, procedury reagowania w przypadku występowania niskich temperatur i dużych opadów śniegu, jak również sposób monitorowania miejsc niemieszkalnych.

Częstochowskie służby są gotowe do okresu jesienno-zimowego. Streetworkerzy ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „AGAPE” i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej razem z pracownikami socjalnymi MOPS monitorują miejsca niemieszkalne,  w których mogą przebywać bezdomni.  Reagują też na zgłoszenia od mieszkańców miasta. W nocy miejsca te patrolują strażnicy miejscy. Bieżące informacje na temat przebywania osób bezdomnych zawarte są w aktualizowanej codziennie mapie miejsc niemieszkalnych w Częstochowie.

W sprawnym zgłaszaniu miejsc pobytu bezdomnych może również pomóc mieszkańcom Krajowa Mapa Bezpieczeństwa – aplikacja wdrożona przez Policję - która m.in. daje każdemu obywatelowi możliwość dodawania opisu miejsca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://slaska.policja.gov.pl.

Pracownicy socjalni oraz streetworkerzy każdorazowo informują bezdomnych o formach pomocy i kierują do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie dopełniane są formalności. Podczas rozmowy z pracownikiem socjalnym MOPS, bezdomni są informowani o możliwości otrzymania skierowania na pobyt w placówce całodobowej oraz o możliwości skorzystania z Ogrzewalni Miejskiej przy ul. Sikorskiego 78a, placówki, w której pobyt nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Bezdomni, którzy są pod wpływem alkoholu, są przewożeni do Izby Wytrzeźwień, a gdy nie kwalifikują się do umieszczenia w IW - do ogrzewalni, która funkcjonuje całorocznie i całodobowo.

Każda z osób bezdomnych może skorzystać także z innych form pomocy:

•   gorącego posiłku w jadłodajniach na terenie miasta,

•   paczki czystościowej,

•   zasiłku celowego na zakup odzieży, obuwia, leków,

•   zasiłku okresowego na zaspokojenie potrzeb bytowych,

•   zasiłku stałego,

•   potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

•   pomocy w wyrobieniu dowodu osobistego,

•   odzieży lub obuwia (najczęściej w organizacjach pozarządowych, do których są na bieżąco kierowane),

•   pracy socjalnej polegającej głównie na mobilizowaniu do zmiany sytuacji życiowej, w tym m.in. podejmowania terapii odwykowej, a następnie realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, w ramach którego możliwe jest skierowanie na warsztaty do Centrum Integracji Społecznej.

Informacje dotyczące potrzeby udzielenia wsparcia bezdomnym są przekazywane do MOPS w Częstochowie także przez Sztab Zarządzania Kryzysowego lub oficerów dyżurnych Straży Miejskiej i Policji. Następnie w porozumieniu z kierownikami placówek pracownicy MOPS wskazują miejsce zakwaterowania osób bezdomnych. Procedury regulujące zasady współpracy wypracowały instytucje i organizacje w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy. Spotkania w ramach Partnerstwa odbywają się minimum raz w miesiącu, w sytuacji wystąpienia potrzeby - częściej.

W razie bardzo niskich temperatur MOPS, jak co roku, będzie koordynował akcję Partnerstwa polegającą na rozwożeniu w nocy gorących posiłków i herbaty w miejsca niemieszkalne. Akcja jest zawsze również okazją do podjęcia kolejnej próby namówienia osób w nich przebywających do skorzystania z pomocy i zmiany swojej sytuacji życiowej.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0138 seconds.