Z ostatniej chwili

Przygotowanie do budowy nowego wiaduktu nad torami

2023-11-15 11:54:42 informacje
img

Przygotowanie do budowy nowego wiaduktu nad torami

Na przejętym terenie po udanym przeprowadzeniu wywłaszczeń ruszyły ograniczone do minimum rozbiórki niezbędne do przygotowania placu budowy pod nową wielką inwestycję –przedłużenie ul. 1 Maja do Krakowskiej. Pozwolą rozpocząć właściwe roboty drogowe jeszcze w tym roku – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Początek przygotowań osobiście odnotował prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Towarzyszyli mu dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie Joanna Holi-Sosnowska oraz inspektorzy nadzoru, którzy zdali raport ze sfinalizowania procedur.

– To strategiczne zadanie pozwoli odciążyć centrum, będzie też komfortowym połączeniem – nie tyle tranzytowym co międzydzielnicowym. Ten wiadukt da nam alternatywną przeprawę przez tory kolejowe dzielące nasze miasto. Trzeba tę inwestycję uznać za jeden z najistotniejszych elementów modernizacji układu komunikacyjnego w mieście – komentował prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Jak przypomina Miejski Zarząd Dróg, na etapie projektowania zaplanowana budowa, jej charakter i przebieg były szeroko konsultowane z mieszkańcami, dlatego ostatecznie udało się wypracować optymalny kształt inwestycji wraz z obiektem mostowym nad torami kolejowymi. Rozwiązania projektowe zminimalizowały ingerencję w istniejącą zabudowę, zarówno tę mieszkaniową, jak i w kompleks przemysłowy będący historyczną tkanką naszego miasta. Do przygotowania terenu konieczna jest rozbiórka 25 budynków różnego typu – od sklepowo-magazynowych, poprzez mieszkalne, po gospodarcze. Obiekty zlokalizowane są w przyszłym śladzie drogi przy adresach: 1 Maja, Krakowska, Stawowa, Mała oraz przy al. Wolności i rondzie Mickiewicza. Właścicielom lokali i budynków wypłacane są należne odszkodowania, a lokatorom zapewniono mieszkania zamienne.

Przedłużenie będzie miało status drogi powiatowej. Zadaniem wykonawcy jest wybudowanie połączenia komunikacyjnego o długości 1,2 km od ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic: Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Droga zostanie wyposażona w ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych. Nad torami kolejowymi powstanie wiadukt drogowy – z pełną infrastrukturą drogową, rowerową i dla pieszych (obecnie jest tam tylko kładka dla pieszych). Ponadto zaplanowano w ramach prac przebudowę ronda Mickiewicza oraz skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. ks. Wróblewskiego. Powstaną też ekrany akustyczne.

Realizacją prac zajmuje się wyłoniona w przetargu firma wykonawcza Primost Południe z Będzina. Zadanie kosztować będzie ponad 94,7 mln zł. Niemal 60 mln zł pozyskano z programu inwestycyjnego Polski Ład, a pozostała kwota, ok. 35 mln zł to wkład własny ze środków budżetu miasta Częstochowy. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 28 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Umowny termin zakończenia prac to październik 2025 r.

Ilustracja: Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0174 seconds.