Z ostatniej chwili

Przyjęty apel o opłatę od pielgrzyma

2019-09-27 13:20:52 informacje
img

Częstochowscy radni przyjęli na ostatniej sesji apel do abp. metropolity częstochowskiego Wacława Depo o przekazanie rekompensaty finansowej dla Częstochowy za obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w czasie sezonu pielgrzymkowego.

Chodzi o symboliczną złotówkę od pielgrzyma dla budżetu miejskiego za ostawienie dodatkowych koszy i usuwanie śmieci. Pomysłodawca projektu, radny Sebastian Trzeszkowski zaproponował, by 20 procent z uzyskanej w ten sposób kwoty przeznaczyć na infrastrukturę turystyczną dla pielgrzymów i odwiedzających miasto.

Za przyjęciem apelu głosowało 12 radnych, przeciw było 11, a 4 wstrzymało się od głosu.

Page generated in 0.0235 seconds.