Z ostatniej chwili

Radni chcą uchronić Jurę przed budową kopalni

2020-12-18 15:32:22 informacje
img

Częstochowscy radni chcą uchronić Jurę Krakowsko-Częstochowską przed budową na jej terenie kopalni rud cynku i ołowiu. W przyjętym stanowisku sprzeciwili się przedłużeniu koncesji na badania złóż tych metali na terenie naszego regionu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Opinia w sprawie ochrony Jury Krakowsko-Częstochowskiej to efekt udzielonej 29 października przez Ministra Klimatu i Środowiska koncesji na poszukiwania rud cynku i ołowiu na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Takie badania w przyszłości mogą skutkować budową kopalni, a w konsekwencji doprowadzić do degradacji dużej części terenu Jury, który obecnie stanowi cel turystyczny dla coraz większego grona turystów z Polski i zagranicy. 

W stanowisku Rada Miasta nie zgadza się na podejmowanie działań zagrażających przyrodzie tej części kraju i apeluje, aby wszelkie aktywności w ramach rozpoznawania struktury geologicznej były prowadzone w kierunku zrównoważonego rozwoju z zachowaniem walorów dla przyszłych pokoleń.

Częstochowa to brama Jury, a turystyka jest i będzie dla wielu miast, gmin i powiatów jurajskich jednym z fundamentów odbudowy gospodarki po wygaśnięciu pandemii. Przedłużenie koncesji o kolejne 5 lat blokuje możliwość wykorzystania przez właścicieli swoich terenów i w konsekwencji rozwoju gmin jurajskich a zwłaszcza gmin powiatu zawierciańskiego - czytamy w załączniku do uchwały.

Przyjęte stanowisko trafi do do Ministra Klimatu i Środowiska, parlamentarzystów Ziemi Częstochowskiej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0163 seconds.