Z ostatniej chwili

Razem pokonamy śpiączkę!

2019-12-17 12:24:56 informacje
img

Od 1 lipca 2019 r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki. Podczas maksymalnie rocznej terapii specjaliści z różnych obszarów medycyny sprawują kompleksową opiekę nad pacjentami. Placówka zachęca lekarzy oraz rodziny chorych do kierowania pacjentów do Ośrodka. Nadal dostępne są wolne miejsca.

Ośrodek jest przeznaczony dla osób dorosłych, które na skutek urazów lub chorób doświadczyły uszkodzenia mózgu, czego efektem może być m.in. stan śpiączki. Z rehabilitacji mogą korzystać osoby, u których ocena przytomności w Skali Glasgow (GCS) wynosi od 6 do 8 punktów oraz u których rozpoznano śpiączkę (R40.2) według międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10.

– Zwracamy się zarówno do rodzin, jak i lekarzy, aby w uzasadnionych przypadkach rozważyli skierowanie pacjentów do naszego Ośrodka. Kompleksowa terapia rozpoczęta w odpowiednio szybkim czasie od wystąpienia urazu oraz prowadzona przez profesjonalną kadrę medyczną może stanowić realną szansę na poprawę stanu zdrowia – mówi lek. med. Anna Blaszkowska, Koordynator Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. – Jeśli stan osoby w śpiączce jest stabilny, powinno to stanowić sygnał, że hospitalizacja w naszym Ośrodku może okazać się dobrym rozwiązaniem.

Ośrodek w „Reptach” dysponuje pięcioma zakontraktowanymi z NFZ miejscami dla chorych bezpośrednio po leczeniu szpitalnym. Opieka sprawowana jest całodobowo. Placówka jest zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić możliwie jak najbardziej komfortowe warunki pracy w zakresie pielęgnacji oraz rehabilitacji. Nad pacjentami czuwa wysoko wykwalifikowana kadra złożona ze specjalistów z neurologii, anestezjologii, pielęgniarstwa, fizjoterapii, psychologii, logopedii i foniatrii. Na miejscu jest także nowoczesna aparatura medyczna niezbędna do prawidłowego przebiegu terapii.

Wszelkie czynności medyczne realizowane podczas terapii mają powodować pobudzanie układu nerwowego, powrót świadomości, a także poprawę pracy układu krążenia oraz układu kostno-mięśniowego. W ramach pobytu w Ośrodku przeprowadzane są takie zabiegi jak m.in.: intensywna rehabilitacja neurologiczna, stymulacja polisensoryczna, komunikacja z pacjentem przy użyciu innowacyjnego urządzenia C-Eye oraz szereg innych terapii i technik manualnych wykorzystujących zaawansowane metody rehabilitacji, jak np. PNF, Bobath i Vojty.

Do Ośrodka mogą zostać przyjęte osoby, u których okres od wystąpienia urazu wynosi nie więcej niż 12 miesięcy, a w przypadku wystąpienia śpiączki nieurazowej – nie więcej niż 6 miesięcy. Warunkami kwalifikacji są także: stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego, zabezpieczona drożność dróg oddechowych, stabilność krążeniowa, stabilność podstawowych parametrów życiowych oraz stabilny stan ogólny i neurologiczny. Niezbędne jest również dostarczenie zgody na zastosowanie terapii wyrażonej przez prawnego opiekuna pacjenta ustanowionego postanowieniem sądu opiekuńczego. W przypadku braku takiej osoby, na równi traktowane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

W Ośrodku wciąż dostępne są wolne miejsca, dlatego placówka zachęca rodziny chorych oraz pracowników służby zdrowia do zapoznania się ze szczegółami terapii. Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia pacjenta w stanie śpiączki znajduje się na stronie internetowej Szpitala www.repty.pl. Dodatkowe informacje można również uzyskać mailowo pod adresem repty@repty.pl, a także telefonicznie pod numerami 32 39 01 371 oraz 32 39 01 351.

Page generated in 0.0143 seconds.