Z ostatniej chwili

Regulowanie kawiarenek letnich

2020-01-08 11:26:52 informacje
img

W 2020 roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące wyglądu kawiarenek letnich na terenie Częstochowy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Kawiarenki letnie przy lokalach gastronomicznych będą musiały funkcjonować zgodnie z zapisami Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zasad lokalizacji, aranżacji i funkcjonowania tymczasowych ogródków gastronomicznych na terenach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomości Skarbu Państwa, którymi zarządza Prezydent Miasta Częstochowy.

Zarządzenie to określa procedurę uzyskania niezbędnych zgód na prowadzenie ogródków gastronomicznych w strefie zabytkowej i poza nią oraz zawiera m.in. podstawowe wytyczne w kwestii lokowania kawiarenek letnich, ich niezbędnej infrastruktury, zadaszenia, wygrodzeń, preferowanego wyposażenia (jego jakości i kolorystyki) czy zieleni wykorzystywanej do dekoracji. Zobowiązuje także podmioty prowadzące tymczasowe ogródki gastronomiczne do dbałości o czystość, ład i porządek na ich terenie, a w przypadku niedopełnienia tych obowiązków przewiduje możliwość nakładania kar.

Jak podaje Biuro Prasowe Urzędu Miasta, zarządzenie dotyczące funkcjonowania kawiarenek letnich, którego zapisy będą faktycznie obowiązywać od sezonu letniego 2020, zostało przygotowane w oparciu o dotychczasowe prace Zespołu ds. Estetyki Miasta w zakresie udostępniania przez gminę terenów na prowadzenie tymczasowych ogródków gastronomicznych. Jest efektem wieloletniej współpracy z restauratorami, którzy podejmując działalność gospodarczą przykładają dużą wagę do wizualnej strony prowadzonych punktów gastronomicznych, ich bezpośredniego otoczenia oraz najbardziej reprezentacyjnej i najchętniej uczęszczanej przestrzeni miejskiej.

Pełna treść zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej:

https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1161532/zarzadzenie-nr-352-2019

Page generated in 0.0181 seconds.