Z ostatniej chwili

Rejestracja pojazdów - nowe przepisy

2020-01-03 12:16:18 informacje
img

1 stycznia weszły w życie nowe przepisy związane z obowiązkiem rejestracji pojazdów. Niewypełnienie go może oznaczać karę finansową - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Przepisy przewidują kary pieniężne w wysokości od 200 do 1000 zł w razie  niedopełnienia obowiązku zawiadomienia starosty (w przypadku Częstochowy Prezydenta Miasta) w terminie nieprzekraczającym 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu,a także zarejestrowania pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Kary będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej w przypadku niedotrzymania 30-dniowego terminu dla transakcji zawartych po 1 stycznia 2020 r.
Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym właściciel pojazdu ma obowiązek w terminie 30 dni zarejestrować swój pojazd oraz zawiadomić właściwy urząd o zbyciu pojazdu.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0132 seconds.