Z ostatniej chwili

Rekrutacja do projektu

2020-03-09 10:54:06 informacje
img

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie zaprasza dzieci oraz ich rodziców/opiekunów do udziału w projekcie "Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja Sensoryczna. Edycja III". 

Projekt obejmuje terapię sensoryczną prowadzoną dla dzieci od 2. roku życia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu dziecku biorącemu udział organizatorzy zapewniają 190 godzin bezpłatnej rehabilitacji 

Spotkanie informacyjne zainteresowanych udziałem w projekcie (rodzice, opiekunowie bez dzieci) odbędzie się 19 marca (czwartek) w Częstochowskim Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  (ul. Focha 71a) o godz. 16.00. 

Do projektu mogą zakwalifikować się tylko dzieci posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespól ds Orzekania Niepełnosprawności. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą orzeczenia .
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 509-381-391; 693 571 988.

 

Page generated in 0.015 seconds.