Z ostatniej chwili

Rekrutacja do przedszkoli

2019-03-11 13:20:55 informacje
img

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Będzie się odbywała z wykorzystaniem systemu elektronicznego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa
Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpiło 11 marca o godz. 9.00 (do tego czasu nie było możliwości logowania się i rejestrowania). Zamknięcie systemu nastąpi 25 marca o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.
Wniosek wypełniony na stronie rekrutacyjnej należy wydrukować, podpisać oraz złożyć w placówce pierwszego wyboru - również w terminie do 25 marca, do godz. 15.00.
Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, może otrzymać w dowolnym przedszkolu/oddziale przedszkolnym wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, również w terminie od 11 do 25 marca.
Żadnego znaczenia nie ma kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.
W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Częstochowy.
System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru podano szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona z wyłączeniem systemu elektronicznego tj. w celu pobrania wniosku rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.
Do pobrania na stronie
http://www.czestochowa.pl/page/1,strona-glowna.html
są: 
1. Ogólne zasady rekrutacji.
2. Kryteria rekrutacji.
3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
4. Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz przedszkoli niepublicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0295 seconds.