Z ostatniej chwili

Rekrutacja do przedszkoli

2021-03-05 14:55:03 informacje
img

W najbliższy poniedziałek 8 marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Wnioski można składać do 19 marca – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Podobnie jak w latach ubiegłych, aby zgłosić chęć zgłoszenia dziecka do danego przedszkola, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej: http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

System pozwala kandydować równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

Wniosek wypełniony na stronie rekrutacyjnej należy wydrukować, podpisać oraz złożyć w placówce pierwszego wyboru – również do 19 marca.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Częstochowy. Przygotowano dla nich 1760 miejsc w przedszkolach miejskich, wybranych przedszkolach niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Otwarcie strony internetowej dla kandydatów nastąpi 8 marca o godz. 9.00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Zamknięcie systemu nastąpi 19 marca o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu wniosek w wersji papierowej, który po wypełnieniu należy złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, również od 8 do 19 marca.

Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

Więcej informacji można znaleźć od linkiem http://www.czestochowa.pl/page/7845,postepowanie-rekrutacyjne-i-postepowanie-uzupelniajace-na-rok-szkolny-20212022-do-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-publicznych-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-miasto-czestochowa.html

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.015 seconds.