Z ostatniej chwili

Rekrutacja do szkół: będą większe klasy i dodatkowe oddziały

2019-07-22 13:56:53 informacje
img

Dodatkowe oddziały w liceach i technikach, zwiększenie liczebności klas w tych liceach, w których jest to możliwe, zgoda na tworzenie klas dwuzawodowych w technikach i trzyzawodowych w szkołach branżowych – to decyzje władz miasta po wynikach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Częstochowie. Samorząd próbuje niwelować skutki ministerialnej błędnej decyzji o rekrutacji podwójnego rocznika, przyjętej przy wdrażaniu reformy oświaty - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.     

- Chcemy w takim stopniu, jak to możliwe, pomóc uczennicom i uczniom, którzy – mimo dobrych wyników – nie dostali się do żadnej z wybranych przez siebie szkół – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.– Wiemy, że z powodu nieprzemyślanej podwójnej rekrutacji progi punktowe bardzo skoczyły w górę. Dlatego pozwalamy na kolejne zwiększenie liczby miejsc w szkołach, mając jednocześnie nadzieję, że nie wpłynie to ujemnie na jakość oraz komfort nauki i pracy w tych placówkach.

W wyniku zasadniczej rekrutacji do częstochowskich szkół nie zakwalifikowało się 534 uczniów. Dlatego władze miasta po konsultacji z dyrektorami szkół i analizie istniejących jeszcze możliwości w ramach miejskiego systemu oświaty ustaliły, że z myślą o wszystkich uczniach aplikujących w rekrutacji uzupełniającej, podjęte zostaną następujące działania:

- we wszystkich liceach ogólnokształcących, w których pozwolą na to warunki lokalowe, a organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego zapewni jego właściwą realizację, wzrośnie liczba uczniów w poszczególnych oddziałach (decyzję podejmują indywidualnie dyrektorzy szkół);

- dodatkowe oddziały dla uczniów starających się o miejsce w liceum ogólnokształcącym zostaną utworzone w VIII Liceum Samorządowym (ul. Worcella 22) oraz w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego (ul. Łukasińskiego 40);

- dodatkowy oddział dla uczniów starających się o miejsce w technikum zostanie utworzony w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego (ul. Jasnogórska 84/90) oraz w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta (ul. Krakowska 80F);

- we wszystkich zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe dyrektorzy będą mogli utworzyć dodatkowe klasy w technikach i w branżowych szkołach I stopnia (jednak przy liczebności co najmniej 20 uczniów);

- w przypadku klas tworzonych w technikach dopuszcza się tworzenie klasy dwuzawodowej (wspólnie realizowane zajęcia ogólnokształcące, oddzielnie zawodowe);

- w przypadku klas tworzonych w branżowych szkołach I stopnia dopuszcza się tworzenie oddziałów maksymalnie trzyzawodowych.

Te propozycje powinny ograniczyć problemy związane z rekrutacją do częstochowskich szkół ponadpodstawowych, choć oczywiście – z uwagi na specyfikę tegorocznego podwójnego naboru – nie sprawią, że wszyscy uczniowie dostaną się do wskazanych wcześniej przez siebie szkół. Celem jest jednak to, aby jak najwięcej uczniów w Częstochowie miało szansę uczyć się w szkole wybranego przez siebie typu.

Do 24 lipca rodzice lub pełnoletni kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, a od 26 do 30 lipca uczniowie, którzy nie dostali się do szkół w zasadniczej rekrutacji, składają wnioski (wraz z dokumentami) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w rekrutacji uzupełniającej.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0317 seconds.