Z ostatniej chwili

Rodziny zastępcze wciąż poszukiwane

2021-06-18 11:02:44 informacje
img

W Częstochowie pamiętano o święcie rodziców zastępczych. Z tej okazji zorganizowano konferencję tematyczną, a od 7 do 10 czerwca odbywały się także spotkania informacyjne w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnej, podczas których zachęcano do tworzenia rodzin zastępczych.

Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowały Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie DLA RODZINY. Jego zwieńczeniem była XIV Konferencja „Moje serce dało Ci dom” w formule online. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

– Ta konferencja to zawsze okazja do merytorycznych dyskusji na temat rodzicielstwa zastępczego, ale także możliwość złożenia życzeń wszystkim rodzicom zastępczym – podkreślał uczestniczący w konferencji prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – To także czas, gdy chcemy wszystkim przypomnieć, jak ważną misję realizują rodzice zastępczy, opiekując się dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych.

Podczas konferencji o radościach i wyzwaniach, jakie stoją przed rodzicem zastępczym opowiedziała jedna z mam zastępczych. Uczestnicy mogli także wysłuchać psycholog pracującej na co dzień rodzinami zastępczymi oraz dziećmi, a także dowiedzieć się, jakie formalności czekają kandydatów na rodziców zastępczych, w jaki sposób można założyć taką zawodową rodzinę. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny „Rodzina dla dziecka – dziecko dla rodziny”

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą ludzie, którzy zdecydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, dla którego nie są biologicznymi rodzicami. System rodzinnej pieczy zastępczej powstał, by zapewnić opiekę i wsparcie tym dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach naturalnych. Pobyt dziecka w pieczy jest czasowy – do momentu uregulowania jego sytuacji rodzinnej bądź prawnej.

Rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oferowana jest pomoc i wsparcie m.in.: wynagrodzenie, pomoc finansowa, wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna, szkolenia.

Wciąż brakuje rodzin zastępczych, szczególnie zawodowych. Wszystkie osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do MOPS lub Stowarzyszenia DLA RODZINY.

    • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie www.mops.czestochowa.pl, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 , 42-217 Częstochowa , Tel. 34 372 42 24.
    • Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, www.dlarodziny.com, ul. Józefa Sułkowskiego 9, 42-202 Częstochowa , Tel. 502 985 101.

DANE DOTYCZĄCE PIECZY W CZĘSTOCHOWIE

Pieczę zastępczą dzielimy na instytucjonalną i rodzinną.

Instytucjonalna - to w Częstochowie 11 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 3 typu rodzinnego.

Rodzinnej pieczy zastępczej obecnie mamy w Częstochowie 256 form. Przebywa w nich ponad 370 dzieci. To 14 rodzin zastępczych zawodowych, 5 rodzinnych domów dziecka, 179  rodzin zastępczych spokrewnionych, 58 rodzin zastępczych niezawodowych.

 

Page generated in 0.0178 seconds.