Z ostatniej chwili

Rosną mury rozbudowywanego budynku przy Limanowskiego 83

2024-07-03 12:09:31 informacje
img

Trwa II etap przebudowy Centrum Piłki Nożnej na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków. Za ponad 18 mln zł m.in. powstanie zespół boisk treningowych i rozbudowane będą dwa budynki klubowe – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Wykonawca, czyli firma AMB Budownictwo, ma czas na zakończenie inwestycji do połowy przyszłego roku. Na obecnym etapie prac udało się wykonać roboty fundamentowe, ściany parteru, strop nad parterem budynku B1 (rozbudowywanego), a teraz trwa murowanie ścian piętra. Rozpoczęto murowanie ścian oraz wykonywanie słupów żelbetowych piętra budynku B2 (nadbudowywanego). Co do boisk treningowych, rozpoczęto tzw. korytowanie. Instalowane są również przyłącza, w tym ciepłownicze do ogrzewania boisk.

Szczegółowy zakres prac dotyczący II etapu przebudowy obecnego stadionu Rakowa przy ul. Limanowskiego (umowę podpisano 14 lutego) obejmuje:
- budowę zespołu boisk treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą – oświetlenie, system nawadniający ze zraszaczami, system odwadniający (drenaż) oraz system ogrzewania murawy,
- budowę budynku modułowego zaplecza sanitarnego i medycznego dla boisk treningowych,
- budowę budynku modułowego węzła cieplnego dla ogrzewania murawy,
- rozbudowę istniejącego, dwukondygnacyjnego budynku klubowego o część regeneracyjno-rehabilitacyjną i sale treningowo-dydaktyczne wraz z remontem sali gimnastycznej i części istniejących pomieszczeń,
- nadbudowę budynku klubowego jednokondygnacyjnego o dodatkową kondygnację (część szkoleniowa z zapleczem socjalnym i sanitarnym) wraz z przebudową,
- rozbudowę przyłącza ciepłowniczego do celów ogrzewania boisk, sieci elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- budowę przyłącza średniego napięcia wraz z dostawą stacji transformatorowej,
- zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą i ciągami komunikacyjnymi.
Na realizację II etapu Częstochowa uzyskała w ubiegłym roku zapewnienie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 9 mln 234 tys. zł, pozostałe blisko 9 mln zł pochodzi z budżetu miasta. 

Fot. Łukasz Kolewiński / UM

Page generated in 0.0183 seconds.