Z ostatniej chwili

Rozbudowa parku na Parkitce

2021-07-15 14:22:33 informacje
img

Wkrótce powinny się rozpocząć prace przy rozbudowie i rewitalizacji miejskiego parku osiedlowego przy ul. Bialskiej w dzielnicy Parkitka. Koszt miejskiego zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego to 177,5 tys. zł - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Rozbudowa ma poprawić funkcjonalność oraz estetykę parku. Zaplanowano doposażenie placu zabaw w jego centralnej części, przewidziano tam montaż dodatkowych urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz ustawienie nowych ławek. Na terenie parku wymienione zostanie 27 koszy na śmieci, pojawią się też nowe.
W północnej części parku przy boisku do piłki nożnej zaplanowano ustawienie leżaków parkowych. Ma też powstać miejsce do grillowania, wyposażone w zamontowane na stałe palenisko stalowe, ławki oraz kosze na śmieci. Jest to próba usankcjonowania jednej z form spędzania wolnego czasu przez użytkowników parku, dla której starano się znaleźć miejsce niepowodujące uciążliwości dla innych i możliwie jak najbardziej oddalone od placu zabaw.
W pobliżu placu zabaw pojawią się rabaty.
Zaplanowano też oczyszczenie chodników, w tym usunięcie traw zarastających ich nawierzchnię. Prace remontowo-konserwacyjne obejmą także istniejące w parku ławki.
Zakres robót budowlanych:
- drobne prace rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- montaż elementów małej architektury (ławki, leżaki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna, palenisko);
- montaż urządzeń zabawowych;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych;
- wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu, nasadzenie roślin bylinowych;
- założenie trawników z darni rolowanej oraz wysiewanych.
Wykonawcą prac będzie wybrana w przetargu firma Apis Polska sp. z o.o., która powinna wykonać zadanie w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Prace będą objęte 5-letnią gwarancją.
Pod koniec ubiegłego roku w parku przy osiedlu Parkitka zawisły nowe budki lęgowe dla ptaków – także w ramach zadania z budżetu obywatelskiego.
*
Park osiedlowy na Parkitce (pow. ok. 1,8 ha) powstawał w latach 1999-2002. Zieleń w jego obrębie została założona w 2001 r., a jeszcze przed jej całkowitym urządzeniem powstał na terenie parku pas ochronny złożony z dwóch rzędów lip odgradzający osiedle mieszkaniowe i wnętrze parku od ul. Okulickiego. W 2001 r. posadzono 117 drzew i 7575 krzewów, założono również kwietniki bylinowe. W parku zlokalizowano boisko do gry w piłkę nożną oraz place zabaw. Korzystanie z części parku przez mieszkańców komplikowały przez kilka lat nieuregulowane wcześniej w pełni kwestie własnościowe, ale od 2017 r. jego teren jest już prawomocnie własnością miasta.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0178 seconds.