Z ostatniej chwili

Rozwój przedsiębiorczości - kolejne działania

2019-03-27 14:42:42 informacje
img

dwudniowa konferencja dla przedsiębiorców „Polska Strefa Inwestycji - Możliwości wsparcia finansowego dla firm planujących inwestycje” rozpoczęła się w Częstochowie dziś, w środę 27 marca. Jej efektem jest m.in. podpisanie porozumienia pomiędzy miastem i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie aktywizacji współpracy i wpierania rozwoju gospodarczego Częstochowy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W zorganizowanym przez Urząd Miasta Częstochowy, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach spotkaniu uczestniczą przedsiębiorcy zainteresowani m.in. możliwościami uzyskania pomocy publicznej w ramach działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz chcący rozwijać swoje biznesy na zasadach współpracy ze specjalną strefą ekonomiczną. Porad udzielają wykwalifikowani doradcy podatkowi oraz prawnicy ze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
- To właśnie m.in. dzięki objęciu częstochowskich terenów inwestycyjnych statusem specjalnych stref ekonomicznych dziś mamy w Częstochowie bezrobocie na tak niskim poziomie, wynoszącym 3,9 %. Dzięki ubiegłorocznej ustawie o wsparciu nowych inwestycji obecnie możemy rozszerzyć tę współpracę, dając szansę pozyskania wsparcia tym przedsiębiorcom, którzy do tej pory nie mogli korzystać z możliwości, jakie dają SSE – mówił podczas inauguracji konferencji prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaczyk.
W czasie spotkania prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Janusz Michałek oraz prezydent Częstochowy podpisali porozumienie, w którym obie strony zobowiązały się do dalszej aktywizacji współpracy poprzez tworzenie sprzyjających warunków do lokowania inwestycji tworzących nowe miejsca pracy. Dokument jest potwierdzeniem przyszłych działań służących realizacji specjalnych projektów dedykowanych m.in. indywidualnym inwestycjom lub inwestorom, których działalność może wpłynąć na jeszcze większe ożywienie gospodarcze miasta.
Wspólne działania miasta i KSSE zakładają m.in. udział w targach inwestycyjnych, wydawanie magazynów, folderów i informatorów dotyczących lokalizacji inwestycyjnych w Częstochowie, tworzenie internetowej oferty inwestycyjnej czy przygotowanie i aktualizacja raportów, opracowań i analiz dotyczących sytuacji gospodarczej miasta, zwłaszcza w zakresie lokalnego rynku pracy oraz potencjału szkolnictwa zawodowego i wyższego.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0314 seconds.