Z ostatniej chwili

Sam możesz złożyć wniosek o postojowe

2020-08-06 12:33:06 informacje
img

Dotychczas zleceniobiorcy, żeby otrzymać świadczenie postojowe, musieli korzystać z pośrednictwa zleceniodawców. Teraz mogą samodzielnie złożyć wniosek. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jest dostępny wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego dokumentu. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie. 

W Tarczy 4.0 zostały uchwalone zmiany, które wskazują, jakie warunki muszą być spełnione, aby zleceniobiorca (także osoba wykonująca umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) mógł sam złożyć wniosek o świadczenie postojowe, tj. bez pośrednictwa zleceniodawcy. - Aby starać się o postojowe, należy spełnić warunki wskazane w ustawie, czyli m.in. umowa zlecenia musiała być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r., nie mogła dojść do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania z powodu przestoju w prowadzeniu działalności zleceniodawcy w następstwie epidemii koronawirusa. Dodatkowo ważnym warunkiem wymaganym do otrzymania świadczenia jest także to, aby przychód z umowy - w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym -  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli dla wniosków składanych w sierpniu nie może on przekraczać kwoty 15.994,41 zł - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Ponadto zleceniobiorcy nie mogą podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Zatem jeśli ktoś ma gdzieś nawet niewielką część etatu i wykonywał umowę zlecenie - nie może liczyć na postojowe. 

Co ważne, przepisy prawa nie przewidują możliwości składania wniosków za okres wstecz. Nie można więc składać wniosku o postojowe uwzględniającego przychody za kwiecień czy maj. Gdy wniosek będzie składany w sierpniu, powinien w nim być wykazany przychód zleceniobiorcy z wykonywania umowy osiągnięty w lipcu,  a gdy będzie składany we wrześniu – to z sierpnia.

Do 5 sierpnia oddziały ZUS w województwie śląskim zrealizowały ponad 283 tys. wypłat świadczeń postojowych dla przedsiębiorców i zleceniobiorców na kwotę przekraczającą 555 tys. zł. Zakład zrealizował 100 proc. wniosków o pierwszą wypłatę oraz 94 proc. wniosków o kolejną wypłatę. Łączne wsparcie udzielone przez ZUS świadczeniobiorcom i przedsiębiorstwom w związku z epidemią koronawirusa wynosi 21 mld zł.  

Page generated in 0.0162 seconds.