Z ostatniej chwili

Samorządowcy regionu o finansach

2019-11-12 10:22:07 informacje
img

O sytuacji finansowej samorządów w kontekście tworzenia projektów budżetów na 2020 rok rozmawiano na posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które w piątek 8 listopada odbyło się w Częstochowie. Zarząd Związku spotkał się także z europarlamentarzystami z regionu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Podczas spotkania w sali reprezentacyjnej Ratusza samorządowcy dyskutowali m.in. o finansowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w kolejnej perspektywie UE na lata 2021-2027, sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, wzmocnieniu wpływu samorządów lokalnych na uczestnictwo szkół i placówek niepublicznych w realizacji zadań oświatowych, utworzeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej czy usuwaniu odpadów niebezpiecznych z nielegalnych składowisk.

Podkreślono potrzebę zgromadzenia danych dotyczących sytuacji finansowej samorządów województwa śląskiego w kontekście budżetów na 2020 rok. 

O problemach wynikających z dodatkowych obciążeń finansowych miast mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Przypomnijmy, że Częstochowa oblicza na ok. 120 mln zł roczne straty dla miejskiego budżetu związane ze skutkami decyzji większości parlamentarnej i rządu. W podobnej sytuacji, związanej ze zwiększeniem obciążeń i uszczupleniem dochodów – jest już lub będzie zdecydowana większość polskich miast i gmin, także z województwa śląskiego. Samorządy są zmuszane do drastycznego ograniczania realizacji zadań i inwestycji, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkanek i mieszkańców.

Rozmawiano też m.in. o wyroku Sądu Najwyższego z lipca 2019 roku, zasądzającego na rzecz Łasku od Skarbu Państwa środki finansowe z tytułu niewystarczających kwot dotacji przekazywanych Gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W programie posiedzenia znalazło się też spotkanie z posłami do Parlamentu Europejskiego. Wzięli w nim udział Jan Olbrycht, Marek Balt i Łukasz Kohut oraz asystenci Izabeli Kloc i Jerzego Buzka.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0136 seconds.