Z ostatniej chwili

Seminarium "Rozwój firm rodzinnych"

2019-02-04 13:48:18 informacje
img

W Częstochowie powstaje Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych. 
W czwartek 7 lutego Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Miastem Częstochowa organizuje pierwsze, inauguracyjne Seminarium dla przedsiębiorców rodzinnych pt.: „Praktyczne podejście do budowy i trwałości lokalnego biznesu rodzinnego – sukcesja, zarządzanie, polityka miasta”.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30 w Sali Szkoleniowej nr 3 Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Wały Dwernickiego 117/121. Na pierwszą część – szkoleniową - organizatorzy zapraszamją zwłaszcza Firmy Rodzinne.
Zainteresowanych szerszym udziałem w projekcie, w tym: tworzeniem struktur Rady Rozwoju Firm Rodzinnych w mieście organizatorzy  zapraszają do udziału w drugiej części spotkania – panelu dyskusyjnym, która rozpoczyna się o godz. 13.00.
Na drugą część zapraszają  także Instytucje Otoczenia Biznesu.
Spotkanie w gronie zaproszonych gości będzie okazją do wymiany uwag i pomysłów dotyczących możliwości wsparcia częstochowskich firm rodzinnych, budowania ich trwałości i konkurencyjności.
Aby wziąć udział w seminarium i tym samym przystąpić do projektu (dotyczy przedsiębiorców rodzinnych), konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Z ramienia Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadzi ją Lokalny Animator LCK: Kamila Grochowina, tel. 34 360 56 88 wew. 29, e-mail: lck-czestochowa@firmyrodzinne.euZgłoszenia i potwierdzenie udziału w seminarium - do 5 lutego do godz. 12.00 drogą telefoniczną lub e-mailową.


Firma Rodzinna (FR) to przedsiębiorstwo prowadzone w dowolnej formie prawnej, w którego prowadzenia zaangażowane są minimum 2 osoby spokrewnione lub spowinowacone ze sobą. Prowadzenie przedsiębiorstwa oznacza co najmniej jedną z następujących form zaangażowania: zatrudnienie, pomoc nieodpłatna, własność lub współwłasność, uczestnictwo w organach statutowych firmy rodzinnej (zgodnie z Regulaminem projektu)
Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to podmioty wspierające przedsiębiorstwa i wypełniające lukę między mechanizmami rynkowymi a działaniami administracji publicznej; stanowią infrastrukturę przyspieszającą procesy rozwojowe oraz stanowią realizację wyznaczonych strategii przez przedsiębiorstwa. Specyfika działania IOB polega na świadczeniu szeroko rozumianych usług wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP opartych w pierwszej kolejności na doradztwie. Do IOB zaliczyć można m.in.: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, RIPH – Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa, BCC - Business Centre Club Częstochowa, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,  ZPP – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, CIRIP – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, PUP – Powiatowy Urząd Pracy, WUP – Wojewódzki Urząd Pracy, wyższe uczelnie, ZUS, Urząd Skarbowy.
Organizatorzy piszą: 
Przedsiębiorczość, a zwłaszcza przedsiębiorczość rodzinna tworzy krajobraz gospodarczy naszego miasta. Zależy nam, aby nasze firmy rodzinne były coraz bardziej znaczącym i trwałym elementem życia Częstochowy, a zakorzeniona przedsiębiorczość rodzinna stanowiła jej dumę i wizytówkę.
828 tys. firm działających w Polsce deklaruje, że są przedsiębiorstwami rodzinnymi. Przynoszą one gospodarce rocznie 322 mld złotych - wynika z raportu „Firma rodzinna to marka” Instytutu Biznesu Rodzinnego.
Aby skutecznie działać na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości rodzinnej w naszym regionie, przystąpiliśmy do realizacji innowacyjnego projektu, którego Liderem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, a Partnerami Związek Miast Polskich oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Sewilli.
W Częstochowie powstaje Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych (LCK).
Osobą do kontaktu z ramienia Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A Pani Kamila Grochowina, tel. 34 360 56 88 wew. 29, e-mail: lck-czestochowa@firmyrodzinne.eu, pełniąca funkcję Lokalnego Animatora w LCK.

Page generated in 0.0328 seconds.