Z ostatniej chwili

Sieć i granice obwodów częstochowskich podstawówek ustalone

2019-06-28 16:00:08 informacje
img

Uchwałę ustalającą plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd oraz określającą granice szkolnych obwodów przyjęła Rada Miasta. Obligują ją do tego przepisy prawa oświatowego. Plan i granice obwodów będą obowiązywać od 1 września - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Konieczność ponownego ustalenia sieci szkół oraz określenia granic obwodów wynika z przepisów ustawy Prawo oświatowe. Samorządy – zgodnie z rządową reformą oświaty przekształcając szkoły oraz likwidując gimnazja – ustaliły sieć szkół na czas określony, czyli od 1 września 2017 do 31 sierpnia bieżącego roku. Podjęte dwa lata temu uchwały w tym zakresie tracą więc moc tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dlatego na samorządach prowadzących szkoły podstawowe ciąży obowiązek ustalenia nowej sieci szkół.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa oraz granice obwodów szkół podstawowych będą obowiązywać od początku kolejnego roku nauki, czyli od 1 września. Zgodnie z Prawem oświatowym, podejmując uchwałę, radni mieli na względzie umożliwienie wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Nowy plan sieci szkół uwzględnia także korekty dotyczące nazewnictwa zarówno szkół, jak i częstochowskich ulic, wprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Uchwała pozytywnie zaopiniował Śląski Kurator Oświaty. Nie powoduje ona  skutków finansowych.

 

Page generated in 0.0296 seconds.