Z ostatniej chwili

Służą miastu i ojczyźnie

2018-11-14 10:05:23 informacje
img

Józef Sowa, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca to laureaci tegorocznych wyróżnień „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie” wręczonych w Filharmonii Częstochowskiej 10 listopada podczas koncertu z okazji „Urodzin Niepodległej”.
Wyróżnienie jest przyznawane corocznie osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w działaniu dla dobra Częstochowy i całego kraju oraz na rzecz rozwijania kultury materialnej i duchowej narodu, państwa i lokalnej społeczności. Ma sprzyjać kształtowaniu szacunku dla tradycji patriotycznych, upowszechnianiu postaw obywatelskich, a także zwiększaniu zainteresowania historią narodu i „Małej Ojczyzny”.
Wyróżnienia wręczyli podczas koncertu w Filharmonii Częstochowskiej prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. 
A oto sylwetki laureatów wyróżnienia:
* Józef Sowa - od lat pełni wiele ważnych funkcji społecznych, jest m.in. wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Międzynarodowego „Deportowanych i Przesiedlonych” z siedzibą w Słowenii oraz członkiem Rady Kombatantów w Częstochowie;  założycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Niemiecką; w l. 2006-2014  przewodniczył Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Niemiecką, obecnie jest Honorowym Przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych z siedzibą w Warszawie. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej  został odznaczony licznymi odznaczeniami państwowymi oraz zagranicznymi, m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Komandorią Orderu „Missio Reconcilatione”, Medalem „Pro Patria”, Medalem „Pro Memoria”. Bierze czynny udział w uroczystościach państwowych, żołnierskich i kościelnych oraz w spotkaniach, podczas których propaguje wiedzę na temat Holocaustu i losów polskiej ludności cywilnej w okresie niemieckiej okupacji.
Urodził się w 1933 r. w Wilkowiecku–Dąbrówce. W czasie okupacji jego rodzina pomagała obywatelom żydowskim, ukrywając ich w swoim gospodarstwie – 1 września 1943 roku Niemcy rozstrzelali za to jego rodziców. Po spaleniu przez okupanta części wsi – w tym rodzinnego gospodarstwa – wraz z rodzeństwem został karnie wywieziony do Niemiec, gdzie przebywał do kwietnia 1945 r. Po powrocie do Polski wychowywany był w rodzinach zastępczych, ukończył szkołę podstawową i gimnazjum wieczorowe, po czym wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego – do Oficerskiej Szkoły Centrum Wyszkolenia Medycznego. Podczas służby pełnił obowiązki lekarza w pułkach m.in. w Częstochowie, Nysie i w Opolu. Od 1989 r. jest emerytem.  
* Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Częstochowie - powstało po II wojnie światowej w wyniku połączenia Centralnego Komitetu Żydów w Polsce z Żydowskim Towarzystwem Kultury i Sztuki. Jest jednym z 16 oddziałów, które istnieją do dziś, pomimo masowej, wywołanej antysemicką nagonką, emigracji Polek i Polaków pochodzenia żydowskiego w latach 60. Kontynuuje tradycje żydowskich obywatelek i obywateli naszego miasta, którzy od XVIII w. aktywnie uczestniczyli w jego życiu społecznym, religijnym, kulturalnym i gospodarczym. Częstochowscy Żydzi uczestniczyli w tworzeniu tożsamości miasta, a losy swojej społeczności ściśle związali z dziejami Częstochowy i historią Polski. Towarzystwo sprawuje opiekę nad miejscami pamięci narodowej, zwłaszcza poświęconymi zagładzie żydowskich mieszkańców Częstochowy. Otacza opieką zabytkowy Cmentarz Żydowski w Częstochowie. Organizuje obchody świąt żydowskich i rocznic ważnych wydarzeń, szczególnie upamiętniając 22 września jako rocznicę początku likwidacji częstochowskiego Getta. Organizuje i współorganizuje także imprezy kulturalne, kursy językowe oraz wykłady i konferencje służące polsko-żydowskiemu pojednaniu. Wraz z prezesem Światowego Związku Żydów Częstochowian i ich Potomków Zygmuntem Rolatem, Honorowym Obywatelem miasta, Towarzystwo współtworzy Zjazdy Żydów Częstochowian i ich Potomków.
* Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca - nowy patron, którego imię szkoła otrzymała w 2008 r., inspiruje ją do kultywowania treści patriotycznych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje projekt „Mały Powstaniec – Wielki Patron”. Realizowane co roku przedsięwzięcie ma na celu odnalezienie podobieństw między najmłodszymi powstańcami a ich współczesnymi rówieśnikami, a także wzbogacenie wiadomości na temat Powstania Warszawskiego i losu jego uczestniczek i uczestników – dla wielu z nich Częstochowa stała się przecież schronieniem. W trosce o kształtowanie młodego pokolenia szkoła opracowała m.in. „Małą Konstytucję”, „Kodeks Małego Powstańca” czy „Ceremoniał Szkoły”. Organizuje także obchody rocznic powstania Szarych Szeregów i Powstania Warszawskiego. Organizowała szereg spotkań z powstańcami –  Władysławem Aniołkiem ps. „KOT”, Gustawem Grackim ps. „Junek”, Andrzejem Rumiankiem ps. „Tygrys” czy Bogumiłą Kulik ps. „Wiśka”. Systematycznie współorganizuje miejskie wydarzenia o charakterze historyczno-patriotycznym. Doprowadziła do odnowienia i przeniesienia na własny teren Pomnika Legionistów 27 Pułku Ułanów oraz zamordowanych w trakcie II wojny światowej mieszkańców Dźbowa. Włącza w swoje przedsięwzięcia społeczność szkolną i lokalną. Ściśle współpracuje też z organizacjami kombatanckimi.

 

Page generated in 0.0306 seconds.