Z ostatniej chwili

Smog!

2020-03-02 10:51:03 informacje
img

Na kilku obszarach województwa śląskiego występuje ryzyko przekroczenia czasowego limitu występowania smogu. Zagrożenie dotyczy również jednego punktu pomiarowego w Częstochowie – pomiarowej stacji komunikacyjnej w centrum miasta. O ryzyku informuje się na podstawie wskazań z ostatnich 12 miesięcy.

Ryzyko dotyczy przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej dopuszczalnej dobowej wartości pyłu zawieszonego PM10. Wartość ta wynosi 50 ug/m3. Przekroczenia występują w strefie śląskiej, w aglomeracji górnośląskiej oraz rybnicko-jastrzębskiej. Dotyczą też jednego ze stanowisk pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlokalizowanych w Częstochowie - przy skrzyżowaniu alei Armii Krajowej z aleją Jana Pawła II.

Ryzyko obowiązuje od 20 lutego do końca roku i jest ustalane wg kryterium liczby przekroczeń norm pyłu zawieszonego PM10 w danym miejscu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Moment wydania komunikatu nie jest więc związany bezpośrednio z aktualnym stanem powietrza i przekroczeniem dozwolonych norm. O aktualnym stanie powietrza informują codzienne komunikaty i bieżące wartości notowane w stacjach pomiarowych:

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Page generated in 0.0169 seconds.