Z ostatniej chwili

Smogowi - stop!

2019-01-11 15:08:03 informacje
img

Każdy z nas ma wpływ na to, czym oddychamy, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Zgodnie z obowiązującym prawem nie wolno palić w domowych piecach odpadami oraz takimi paliwami jak: muł lub flot węglowy, węgiel brunatny, bardzo drobny miał oraz wilgotne drewno - przypomina Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Uchwała Antysmogowa Sejmiku Województwa Śląskiego wprowadziła w 2017 r. ograniczenia co do eksploatacji urządzeń grzewczych. W województwie obowiązuje zakaz stosowania:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
Kupując paliwo żądaj certyfikatu jego jakości!
Z kolei ustawa o odpadach określa, że spalanie śmieci komunalnych może odbywać się tylko w specjalnie do tego przeznaczonych spalarniach. Muszą one spełniać wymogi, które powodują, że np. emisja szkodliwych substancji podczas termicznego przekształcania odpadów jest bardzo mała. Piece w domach czy kominki nie są w stanie tak spalić odpadów, by nie powodowały one szkody dla środowiska (np. emisji furanów i dioksyn) oraz dla zdrowia ludzi.
Zgodnie z ustawą każdy, kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów, podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny - do 5000 zł.
Osoby, które nie stosują się do obowiązujących przepisów, mogą zostać ukarane mandatem przez straż miejską.
Ponadto zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego od 1 września 2017 r. mogą być instalowane tylko określone urządzenia – jedynie kotły klasy 5 lub ecodesign. Ci, którzy rozpoczęli eksploatację przed 1 września 2017 r., mają obowiązek wymiany tych źródeł ciepła.
Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza pochodzi z domów. Z domowych instalacji jest ponad 51% całkowitej emisji pyłu PM10, prawie 44% całkowitej emisji pyłu PM2,5 oraz 94% emisji benzo(a)pirenu. Wszystko przez użytkowanie kotłów lub pieców węglowych o niskiej efektywności energetycznej, niespełniających żadnych norm emisyjnych oraz spalanie w nich paliw o niskich parametrach jakościowych. W wyniku tego spalania powstają i trafiają do powietrza: pyły zawieszone, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, benzoalfapiren.
Spalając muł, flot, węgiel brunatny, wilgotne drewno i śmieci uwalniamy do powietrza ogromne ilości toksycznych substancji, które w połączeniu z niekorzystnymi warunkami pogodowymi tworzą smog.  
Spalając opał niskiej jakości w starych piecach, szkodzimy własnemu zdrowiu, zdrowiu naszych bliskich oraz środowisku. W grupie szczególnego ryzyka są małe dzieci, osoby starsze, osoby chore i kobiety w ciąży.
Zanieczyszczone powietrze jest przyczyną m.in. zawałów serca, udarów, bólów głowy, zaburzeń pamięci i koncentracji, nowotworów płuc, astmy, alergii i miażdżycy.  
Jeśli podejrzewasz, że ktoś w Częstochowie spala śmieci, muł lub flot węglowy, wilgotne drewno, zadzwoń do Straży Miejskiej - tel. 986.
Strażnicy miejscy w 2018 r. przeprowadzili prawie 2000 kontroli domowych pieców. Ujawniono prawie 400 przypadków spalania śmieci. 

Page generated in 0.0341 seconds.