Z ostatniej chwili

Śniadanie Wielkanocne dla szczególnie potrzebujących wsparcia

2018-03-29 10:18:50 informacje
img

Śniadanie Wielkanocne dla osób szczególnie potrzebujących wsparcia zostanie zorganizowane w Wielką Sobotę 31 marca o godz. 11.00 - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Inicjatorem spotkania jest Fundacja Chrześcijańska „Adullam”. Jest adresowane do osób starszych, samotnych i potrzebujących, przebywających na terenie miasta, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, niezaradnych życiowo i społecznie, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, uzależnionych.
Podobnie jak w poprzednich latach Śniadanie Wielkanocne zostanie zorganizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego (ul. Targowa 29).
W programie spotkania m.in. spektakl teatralny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze świetlicy „Życie poza szkołą”. O oprawę muzyczną zadbają mężczyźni ze schroniska „Adullam” i członkowie Klubu Abstynenta „Droga do wolności”. Po części artystycznej goście zasiądą do wspólnego śniadania, a na zakończenie otrzymają świąteczne paczki z żywnością.
„Śniadanie Wielkanocne” jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy, honorowy patronat nad nim objął prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Organizację wspierają: Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacja Świętego Barnaby, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” oraz wolontariusze i społecznicy, w tym z grupy osób bezdomnych i uzależnionych trwających w abstynencji. Jednym z partnerów zaangażowanych w organizację spotkania jest także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Zapisy osób chętnych na śniadanie prowadzone są w siedzibie Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przy ul. Krakowskiej 34 – do wyczerpania miejsc (350).
Szczegóły na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
http://mops.czestochowa.pl/mops2/aktualnosci/w-sobote-sniadanie-wielkanocne-dla-osob-starszych-samotnych-i-potrzebujacych/
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0336 seconds.