Z ostatniej chwili

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

2019-11-12 10:36:34 informacje
img

Prezydent Częstochowy powołał członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kolejnej kadencji. Będą pracować przez 4 lata - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Przewodniczącym Rady został Tomasz Tyl (przedstawiciel Rady Miasta), jego zastępcą Elżbieta Markowska (przedstawicielka organizacji pozarządowej), a sekretarzem Anna Drewniak (przedstawicielka Prezydenta Miasta). Członkami Rady są również: Beata Mstowska i Dariusz Jadczyk (przedstawiciele organizacji pozarządowych). 7 listopada prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wręczył nominacje wszystkim członkom.

Do zakresu działania rady należy:

• inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

• opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Częstochowy pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością,

• opiniowanie i ocena realizacji projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.  Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych pełnią swe funkcje społecznie. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym.

Page generated in 0.0165 seconds.