Z ostatniej chwili

Sportowo i rekreacyjne

2018-03-28 15:03:51 informacje
img

Dwa boiska wielofunkcyjne w Suliszowicach i Ostrowie, a także zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kotowicach zostaną wykonane w pierwszej połowie 2018r. Wartość zadań to 400 tys. zł - informuje Katarzyna Kulińska-Pluta z Urzędu Miasta i Gminy Żarki. 
Do końca czerwca powstaną: boiska, każde o wymiarach 16 m x 26 m wraz z niezbędnym osprzętem sportowym do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Jedno w sołectwie Ostrów, a drugie w Suliszowicach. W Kotowicach zostanie wybudowana ogólnodostępna wiata, w środku znajdować się będą dwa drewniane stoły z ławkami drewnianymi, stanie grill stalowy na trójnogu z regulacją, kosze na śmieci, a także huśtawka podwójna oraz trzy niezależne ławki ogrodowe bez oparć. W Ostrowie oprócz boiska zaplanowano wiatę ogólnodostępną ze stołami oraz ławkami z drewna, w sąsiedztwie wiaty znajdą się grill stalowy na trójnogu oraz kosze na śmieci. Prace rozpoczną się po Wielkanocy, a potrwają do końca czerwca.
- Zadanie realizują kluby sportowe ze względu na fakt, że stowarzyszenia pozarządowe mogły liczyć na większe dofinansowanie niż gmina - wyjaśnia burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. - Zbudowana infrastruktura ma służyć wszystkim zainteresowanym.
Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego  w Suliszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Kotowicach  zostaną zrealizowane za 197.800,00 zł, a boisko w Ostrowie wraz z zagospodarowaniem terenu za 204.800,01 zł.
Zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego w Suliszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Kotowicach” realizuje KS Kotowice. Na przetarg wpłynęły cztery oferty. Cztery oferty zostały również zgłoszone na przetarg „Budowa boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego w Ostrowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
W jednym i drugim postępowaniu w wyniku odmowy zawarcia umowy przez Firmę Handlowo-Usługową Rotoprofi dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego GRUMIX ze Słupi. Wykonawca uzyskał drugą w rankingu najwyższą notę po ofercie, która została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza.
Oba zadania są wspierane  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Realizują je kluby sportowe, które dotacje pozyskały z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Jury w Złotym Potoku.

Page generated in 0.1128 seconds.