Z ostatniej chwili

Spotkanie z handlowcami z „Ryneczku”

2019-12-13 10:18:57 informacje
img

Do kolejnego spotkania z reprezentantami środowiska handlujących na tzw. Ryneczku przy Wałach Dwernickiego doszło w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy w czwartek 12 grudnia - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Uczestniczyli w spotkaniu członkowie zarządu Stowarzyszenia Kupców Targowiska „Wały Dwernickiego” i handlowcy z targowiska, a ze strony władz miasta: prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, zastępca prezydenta Andrzej Babczyński i naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego UM Piotr Gerasch. Na sali obecni byli również m.in. częstochowscy radni oraz przedstawiciele mediów.

W trakcie spotkania przedstawiciele miasta przekazali informacje dotyczące kolejnych etapów postępowania dotyczącego przetargu na dalsze administrowanie miejskim targowiskiem przy Wałach Dwernickiego. Odpowiadali także na pytania zadawane z sali przez uczestników spotkania. 

Stowarzyszeniu Kupców Targowiska „Wały Dwernickiego” wygasa z końcem grudnia podpisana za czasów prezydentury Tadeusza Wrony umowa na 15-letnią dzierżawę targowiska. Zgodnie z jej zapisami po tym czasie targowisko miało wrócić do miasta łącznie z nakładem, jaki kupcy ponieśli na jego modernizację.

Władze miasta nie przewidują innej funkcji dla tego terenu. Są za utrzymaniem miejsc i stanowisk pracy na targowisku przez obecnie tam handlujących, co było kilkakrotnie przypomniane w czasie spotkania. 

Miasto zamierza zabezpieczyć interes społeczny osób handlujących przy Wałach Dwernickiego poprzez umieszczenie w umowie będącej załącznikiem do ogłoszenia dotyczącego przetargu zapisu dającego preferencje obecnie tam handlującym.

 

Po ponadgodzinnej wymianie zdań w sali sesyjnej prezydent miasta był zmuszony poinformować zebranych, że ze względu na rozpoczęcie innego zaplanowanego spotkania z mieszkańcami, musi opuścić salę. Poinformował też, że spotkanie i dyskusja mogą trwać dalej z udziałem m.in. zastępcy prezydenta oraz innych przedstawicieli Urzędu Miasta, którzy będą w stanie odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania.

Podczas gdy prezydent wychodził ze spotkania niektórzy jego uczestnicy próbowali mu przeszkodzić, a przez to uniemożliwić dalsze wykonywanie zaplanowanych obowiązków służbowych. 

- Należy stwierdzić - pisze Biuro Prasowe Urzędu Miasta - że nie wszystkie wypowiedzi oraz zachowania niektórych przybyłych na spotkanie z władzami miasta przedstawicieli Stowarzyszenia Kupców przystawały do powagi miejsca oraz istoty poruszanego problemu. Władze miasta składają to na karb emocji, które towarzyszyły prowadzonej dyskusji, licząc na możliwość racjonalnej współpracy i dialogu ze środowiskiem handlowców związanych z „Wałami Dwernickiego”.

Page generated in 0.0137 seconds.