Z ostatniej chwili

Sprzeciw w sprawie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego

2020-02-19 15:43:40 informacje
img

Stanowisko wyrażające sprzeciw w sprawie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego przy ul. Dojazdowej 20 wystosował Klub Radnych SLD.

– W obliczu pojawiających się w przestrzeni medialnej nieprecyzyjnych i dezinformujących wypowiedzi pragniemy  stanowczo podkreślić, że nigdy nie było i nie ma naszej zgody na realizację jakiejkolwiek inwestycji o charakterze wskazywanym przez media w lokalizacji przy ul. Dojazdowej 20 w Częstochowie –pisze w nim Klub. – Należy podkreślić, że służby miejskie, wbrew sugestiom części przedstawicieli opinii publicznej, nie są inicjatorem realizacji pomysłu budowy instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF, który wzbudza sprzeciw mieszkańców okolic wskazanej posesji.

Każdy podmiot czy przedsiębiorca nawet nie będący właścicielem danej nieruchomości może zaproponować jej wykorzystanie na dowolny cel. Jest to jedno z założeń swobody gospodarczej. Dopóki zaś interesy Częstochowianek i Częstochowian reprezentuje w większości SLD, dopóty nigdy żadna inwestycja, zagrażająca nawet potencjalnie komfortowi otoczenia wskazanej lokalizacji przy ul. Dojazdowej 20 nie dojdzie do skutku.

W przypadku jakiegokolwiek głosowania w tym względzie będziemy jako klub radnych SLD przeciw realizacji takich pomysłów.

Kwestie walki o środowisko i ekologię naszego miasta są kluczowymi dla przyszłości Częstochowy, dlatego do rozmowy i debaty o potrzebnych działaniach, które mają się do tego przyczynić, należy podejść odpowiedzialnie, a nie w sposób chaotyczny, z użyciem argumentów mijających się z prawdą.

Niezrozumiałe jest więc straszenie mieszkanek i mieszkańców nieprawdziwymi sugestiami o złej woli władz miasta, co zamiast przyczyniać się do wyjaśnienia meritum sprawy, szerzy dezinformację. Takimi działaniami, poza chwilowym uzyskiem politycznym, nie zdziała się nic dobrego.

Dlatego w przeciwieństwie do tego typu zachowań deklarujemy dialog i rozmowę z mieszkankami i mieszkańcami w tym i w każdym innym temacie dotyczącym przyszłości naszego miasta. 

Radni SLD dziękują służbom miejskim za kompetentne i rozsądne działania mające na celu obronę Częstochowianek i Częstochowian.

Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że jako Klub Radnych SLD nie wyrażamy naszej zgody na realizację jakiejkolwiek inwestycji tego typu w tym miejscu.

W imieniu Klubu Radnych SLD: Zbigniew Niesmaczny, Łukasz Kot, Sebastian Trzeszkowski, Michał Lewandowski

 

Page generated in 0.0227 seconds.