Z ostatniej chwili

Sprzedaż alkoholu - informacja dla przedsiębiorców

2021-01-28 11:20:55 informacje
img

Koniec stycznia to termin wniesienia pierwszej raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu w roku ubiegłym – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju przypomina przedsiębiorcom, że 31 stycznia upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku ubiegłym (według wartości brutto) oraz wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oświadczenie można złożyć w kancelarii urzędu do 29 stycznia (piątek) do godz. 15.30, przesłać pocztą (o terminowości decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w formie elektronicznej (poprzez SEKAP, ePUAP lub stronę biznes.gov.pl). Należną opłatę można obliczyć samodzielnie, korzystając z kalkulatora:

https://kalkulator.czestochowa.um.gov.pl:8182/ .

Szczegółowe informacje w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, formularz oświadczenia oraz kalkulator opłat za zezwolenia alkoholowe dostępne są na stronie: http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=FER002.

Opłatę należy wnieść na konto: Urząd Miasta Częstochowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) nr 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003, podając w tytule wpłaty: opłata za zezwolenia alkoholowe nr ........ I rata za rok 2021.

Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień realizacji przelewu. Mimo że termin 31 stycznia wypada w tym roku w niedzielę, nie przechodzi on na kolejny dzień roboczy, co oznacza, że wpłaty dokonane lub oświadczenie złożone w poniedziałek 1 lutego uznane zostaną za  dokonane po ustawowym terminie. 

Warto pamiętać, że nie wszystkie banki realizują przelewy w dniu wolnym od pracy, a niektóre instytucje finansowe zastrzegają sobie realizację przelewu w ciągu kilku dni. 

Skutkiem realizacji przelewu I raty za zezwolenia alkoholowe po upływie 31 stycznia lub złożenia oświadczenia po tym terminie, jest konieczność wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 30 dni w wysokości 30% rocznej opłaty. Brak złożenia oświadczenia i wniesienia raty opłaty (lub oświadczenia oraz raty wraz z opłatami dodatkowymi) skutkuje wygaśnięciem zezwoleń i 6‑miesięcznym zakazem ubiegania się o wydanie kolejnych zezwoleń.

Jeśli nastąpiła likwidacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych, należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią, wniosek taki można przesłać pocztą, złożyć elektronicznie przez EPUAP lub SEKAP lub osobiście wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacje dla przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielane są telefonicznie pod nr 34 37 07 797 oraz 34 37 07 798 w godzinach pracy urzędu.

Page generated in 0.0152 seconds.