Z ostatniej chwili

Sprzedaż alkoholu - wsparcie restauratorów

2020-03-27 14:33:00 informacje
img

Aby wesprzeć częstochowskich przedsiębiorców, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zwrócił się do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ministerstwa Zdrowia o przygotowanie aktów prawnych umożliwiających zwrot opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Możliwość otrzymania zwrotu miałaby dotyczyć tych przedsiębiorców, którzy prowadzą lokale gastronomiczne i posiadają pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Oczywiste jest, że w związku z epidemią i ustawowym zamknięciem lokali zostali oni pozbawieni możliwości osiągania dochodów. Prezydent, mając na uwadze tę wyjątkową sytuację, uznał za zasadne przesłanie takiej prośby do właściwych organów, które jako jedyne mają prawo wprowadzić jakiekolwiek zwolnienia w tym zakresie.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0149 seconds.