Z ostatniej chwili

Środowiskowy Dom Samopomocy

2021-11-22 13:05:17 informacje
img

W grudniu rozpocznie działalność placówka wsparcia dla rodzin osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Można składać wnioski – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Jak podał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy typu D przy ul. Nowowiejskiego 15 będzie działał na zasadzie wsparcia dziennego dla 16 osób zamieszkałych na terenie Miasta Częstochowy. 

Osoby wymagające wspomnianego wsparcia mogą składać wnioski wraz z niżej wymienioną dokumentacją do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 2:

- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

- zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

W przypadku wątpliwości można się kontaktować pod numerem telefonu 34 372 204

Page generated in 0.0224 seconds.