Z ostatniej chwili

Stary Młyn w Żarkach: wzrost liczby turystów

2018-02-01 11:13:41 informacje
img

22.127 osób odwiedziło w minionym roku Stary Młyn w Żarkach - o 2.826 turystów więcej niż w 2016 r. Miniony rok to również pierwszy rok obecności na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego - informuje Katarzyna Kulińska-Pluta z Urzędu Miasta i Gminy Żarki.
- Połączenie promocji małej gminy z promocją województwa ma znaczenie - podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. - Szersza promocja, większa liczba turystów, wśród których dominują mieszkańcy tego regionu. Do tego wsparcie merytoryczne, to wszystko ma dla nas wielkie znaczenie w ramach obecności na Szlaku Zabytków Techniki.
Wśród odwiedzających Stary Młyn dominują grupy zorganizowane: głównie szkolne i przedszkolne. W 2017 r. było ich 388, w tym 293 grup korzystało także z innych atrakcji. Łącznie w  w grupach zorganizowanych odnotowano w minionym roku 14.060 osób, natomiast indywidualnie odwiedziło obiekt 8.067 turystów.
Spośród wszystkich odwiedzających w 2017 r. Stary Młyn 5% stanowili mieszkańcy Żarek i okolic. 
Mieszkańcy województwa stanowili 44% odwiedzających. Spoza województwa muzeum najliczniej odwiedzali mieszkańcy woj. łódzkiego, a w dalszej kolejności - mazowieckiego oraz dolnośląskiego. Znaczący udział wśród odwiedzających Stary Młyn mają również mieszkańcy województw małopolskiego oraz opolskiego.  Nieliczną grupę, zaledwie 3 % wszystkich odwiedzających, stanowili turyści zagraniczni.
- W Starym Młynie organizowane są różnego rodzaju akcje promocyjne z partnerami zewnętrznymi, prowadzona jest na bieżąco współpraca ze szkołami, biurami podróży, przewodnikami, obiektami noclegowymi małymi i dużymi, a także organizacjami turystycznymi, takimi jak Związek Gmin Jurajskich i Śląska Organizacja Turystyczna oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego - wylicza burmistrz Klemens Podlejski. - Dziękuję wszystkim partnerom i obiektom, które polecają Żarki i Stary Młyn jako miejsca godne odwiedzenia.
*
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach, ul. Ofiar Katynia 5, 42-310 Żarki, tel. 690 070 772, e-mail: poczta@muzeumzarki.pl, www.muzeumzarki.pl,  Fb: https://www.facebook.com/starymlyn.zarki/

Page generated in 0.0312 seconds.