Z ostatniej chwili

Stary Ratusz, Stary Rynek - jest umowa z wykonawcą

2019-03-26 21:28:10 informacje
img

Na wartą blisko 24 mln zł inwestycję miasto zdobyło wsparcie unijne oraz dofinansowanie z budżetu państwa. Nad pozostałościami  Ratusza Starej Częstochowy stanie nowoczesny, przeszklony budynek, będą też schody w formie kameralnego amfiteatru, a na zrewitalizowanej płycie Starego Rynku pojawią się rzeźby balansujące i fontanna. Przebudowa czeka też przyległe ulice - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” na Starym Rynku stanie nowoczesny, przeszklony pawilon. Tej budowie towarzyszyć będzie gruntowna modernizacja płyty placu, wmontowanie fontanny w postaci pasa wodnego, a także budowa schodów do podziemnej części budynku. Będzie tam można zerknąć na odkryte przez archeologów pozostałości Starego Ratusza (oprócz funkcji ekspozycyjnej, budynek ma pomieścić też część usługowo-gastronomiczną).
Ciekawym elementem powinna być ekspozycja w przestrzeni Starego Rynku 14 balansujących rzeźb, podwieszonych na specjalnych masztach. Rynek zyska też nowe urządzenie zieleni, oświetlenie oraz elementy małej architektury.
Równolegle do prac w obrębie płyty Starego Rynku będą prowadzone roboty związane z przebudową ulic przyległych do głównej części placu – w tym Mirowskiej i Senatorskiej (ta część inwestycji będzie w całości finansowana z budżetu miasta). Oprócz budowy nawierzchni w ich obrębie zostaną przebudowane istniejące media, a także wykonane niezbędne przyłącza.
– Dzięki temu, że udało się pozyskać znaczące dofinansowanie, będziemy mieli kompleksowo odnowiony Stary Rynek. Wokół szklanego pawilonu powstanie przestrzeń dla ciekawych inicjatyw, a rodzaj amfiteatru, który tam powstanie, wykorzystają z pewnością nasi lokalni animatorzy kultury – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. –  Kiedy roboty się zakończą, będzie to na pewno niepowtarzalne miejsce. Liczę, że Stary Rynek stanie się ważną i piękną wizytówką naszego miasta, atrakcyjnym punktem na szlaku wszystkich, którzy do Częstochowy przyjeżdżają. Pamiętajmy, że Stary Rynek to początek wielu tras turystycznych. 
Podpisanie umowy wykonawczej po rozstrzygniętym przetargu odbyło się 26 marca. Ze strony miasta dokument podpisał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a konsorcjum wykonawcze reprezentowali prezes częstochowskiego przedsiębiorstwa Budo-Max Radosław Marks oraz prezes mającej siedzibę również w naszym mieście firmy Żelbet-Montex Andrzej Osmola.     
Stary Rynek jest historycznym centrum dawnej, Starej Częstochowy – miasta nad Wartą, które istniało zanim Aleje połączyły je z Nową Częstochową, skupioną wokół klasztoru. Stary Ratusz – kiedyś centralny obiekt Starego Rynku – był jednym z symboli miasta do początku XIX wieku. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zaznaczenie i wyeksponowanie – nawet w innej, nowoczesnej postaci – miejsca, w którym kiedyś stał. Inwestycja ma dać nową funkcjonalność jednemu z najstarszych zakątków miasta, stając się zachętą do spotkań, aktywności i ciekawego spędzania czasu w tym dziś nie w pełni wykorzystywanym miejscu.
– Chcę zwrócić uwagę na ciekawie zaprojektowany pawilon, którego fasada będzie ze szkła. Podobno jest tylko kilka takich budynków w Polsce, więc będziemy w krajowej czołówce – mówi Radosław Marks z Budo-Maxu. – Chciałbym, żeby dzięki tej inwestycji mieszkanki i mieszkańcy chcieli wrócić na Stary Rynek. Może Stare Miasto zacznie żyć swoim, fajnym życiem.
Wykonawca zapowiada, że na plac budowy wejdzie już w drugiej połowie kwietnia; zakończenie całości robót planowane jest natomiast na koniec czerwca 2020 r. Pracami zajmie się wyłonione w przetargu konsorcjum – Zakład Remontowo Budowlano Instalatorski Budo-Max z Częstochowy, FUH Maciej Dobosz z Kuźniczki k. Krzepic oraz Żelbet-Montex z siedzibą w Częstochowie.
Część drogowa jest kosztem niekwalifikowanym inwestycji. W pozostałej części – związanej z rewitalizacją Starego Ratusza i Rynku – miasto skorzysta ze środków unijnych w wysokości 85% oraz środków z budżetu państwa (10%). Wkład własny miasta do tej części wyniesie więc tylko 5%. Koszt całości (wraz z niekwalifikowaną częścią drogową) to niemal 23,9 mln zł. Taką kwotę uzyskano w drugim przetargu wykonawczym. Na jego rozstrzygnięcie trzeba było poczekać nieco dłużej, ale udało się w nim uzyskać kwotę korzystniejszą o kilka milionów złotych od najkorzystniejszej oferty w pierwszym, unieważnionym ostatecznie postępowaniu.
Zgodnie z obecną umową o dofinansowanie całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą obecnie nieco ponad 18 mln 875 tys. zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie ok. 16 mln 44 tys. zł, a współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa – w kwocie nieco ponad 1 mln 887 tys. zł. Ostateczne kwoty dofinansowania będą znane po podpisaniu stosownych aneksów, w związku z kwotą uzyskaną w przetargu wykonawczym.     
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020., oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu  Północnego.

Tekst ilustrują zdjęcie ze spotkania połączonego z podpisaniem umowy w Urzędzie Miasta Częstochowy, a także wizualizacje projektu inwestycji autorstwa TIM Architekci. 

Page generated in 0.0309 seconds.