Z ostatniej chwili

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2022 roku

2021-11-03 11:43:58 informacje
img

Jedynie o 3,6%, czyli zaniżony wskaźnik inflacji wzrosną uchwalone przez Radę Miasta Częstochowy stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Dla właścicieli mieszkań lub domów jednorodzinnych podatek wzrośnie najczęściej od kilku do dwudziestu kilku złotych rocznie w stosunku do stawek tegorocznych – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok w Częstochowie mieszczą się – podobnie jak w innych większych miastach, w tym województwa śląskiego –  w górnych przedziałach ministerialnych stawek. W obliczu galopującej inflacji, trwającego od kilku lat osłabiania samorządowych budżetów czy źle wróżących lokalnym finansom projektowanych uregulowań rządowego Polskiego Ładu, miasta od pewnego czasu zmuszone są ustalać te stawki w większości w ich górnych granicach. To sposób na bardzo ograniczone łatanie ubytków w samorządowych kasach, których zubażanie coraz bardziej stawia pod znakiem zapytania wydolność samorządów w wykonywaniu swoich ustawowych, obowiązkowych zadań i dostarczaniu lokalnym wspólnotom niezbędnych usług publicznych.

Stawki podatku od środków transportowych w Częstochowie są ciągle na preferencyjnym poziomie 40-60% wysokości maksymalnych ministerialnych stawek, aby zachęcać firmy transportowe do rozwijania działalności w Częstochowie.    

Aby regulacja stawek podatków i opłat lokalnych  odzwierciedlała obecny poziom inflacji, należałoby zwaloryzować lokalne podatki i opłaty o ok. 7%. Tyle bowiem, rok do roku, wynosi aktualny, rzeczywisty wskaźnik inflacji w Polsce. 

Tymczasem obowiązujące w mieście stawki podatku od nieruchomości i środków transportu – a także opłata targowa – w przyszłym roku wzrosną jedynie o podawany przez stronę rządową w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) prognozowany wskaźnik inflacji na 2022 rok – czyli o 3,6%. 

* Podatki od nieruchomości

I tak stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,03 zł za m kw. (obecnie jest to 0,99 zł). 

Od pozostałych gruntów (jak np. podwórek wokół domów) – także tych przeznaczonych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego – stawka podatku będzie wynosić 0,54 zł za m kw. (teraz to 0,52 zł). 

Podatek od budynków mieszkalnych ustalono na 0,89 zł za m kw. (obecnie stawka wynosi 0,85 zł). Dla budynków – lub ich części – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – zapłacimy stawkę w wysokości 25,74 zł za m kw. (obecna – 24,84 zł), a dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł za m kw. (obecnie 5,06 zł). 

Stawka dla pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego, sięgnie 8,68 zł za m kw. (aktualna – 8,37 zł).

 

Bez zmian pozostanie natomiast stawka – niższa niż ustawowo dopuszczalna – którą lokatorzy mieszkań w budynkach wielorodzinnych bez piwnic zapłacą dla budynków przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału – wyniesie 0,82 zł za m kw. 

Radni utrzymali także obniżone stawki podatku od gruntów pod hałdami powstałymi z urobisk kopalnianych na działkach oznaczonych w ewidencji symbolami ,,Tr” lub ,,Ba” (wyjątkiem będą tego rodzaju grunty użytkowane na działalność gospodarczą) – ze stawką 0,14 zł za m kw.

Na jakie podatki od nieruchomości przełożą się te nowe stawki? 

Przykładowo: podatek roczny dla właściciela mieszkania o powierzchni 60 m kw., z udziałem w gruncie 70 m kw. wyniesie 94 zł, tj. wzrośnie o 4 zł w skali roku, natomiast za budynek mieszkalny na działce 900 m kw. podatek wyniesie 611 zł, czyli wzrośnie o 24 zł w skali roku (jedna rata podatku o 6 zł).

* Podatki od środków transportu i opłata targowa

Także jedynie o prognozowany wskaźnik inflacji 3,6% zwaloryzowana będzie obowiązująca w Częstochowie stawka podatku od środków transportu. Miasto planuje uzyskać z niego w 2022 r. dochody w wysokości 5,7 mln zł. Stawki tego podatku uwzględniają zwłaszcza wpływ danego środka transportu na środowisko – i głównie w zależności od tego ich wysokości są zróżnicowane. W Częstochowie dla przykładu: dla ciężarowego samochodu dwuosiowego, o masie całkowitej od 29 ton, stawka wyniesie 1161 zł. Za trzyosiowy ciągnik z naczepą lub przyczepą o masie zespołu pojazdów od 36 do 40 ton zapłacimy 1568 zł. 

Utrzymana zostanie nawet 50-procentowa ulga dla pojazdów lub zespołów pojazdów ciężarowych spełniających europejskie normy ekologiczne – czyli tych z certyfikatem czystości spalin Euro 5 i Euro 6. 

Rada Miasta przyjęła też nowe stawki opłaty targowej. Według szacunków, dochód miasta z tego źródła wyniesie w przyszłym roku ok. pół miliona zł. Oto kilka przykładów tej opłaty na 2022 rok: w przypadku sprzedaży z samochodu osobowego dzienna stawka wyniesie 23 zł, a za sprzedaż z auta osobowego wyłącznie krajowych, nieprzetworzonych produktów rolnych wyniesie dziennie 12 zł. Za prowadzenie handlu ze stanowiska o powierzchni do 2 m kw. włącznie opłata dzienna wyniesie 18 zł. Sprzedający z ręki, kosza, wiadra bądź słoika zapłacą natomiast 8 zł opłaty dziennej. 

 

 

 

Page generated in 0.0236 seconds.