Z ostatniej chwili

Straż Miejska kontrolowała place zabaw

2018-04-26 10:52:22 informacje
img

Częstochowscy strażnicy miejscy od początku kwietnia skontrolowali prawie 100 placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa i stanu technicznego urządzeń. Do końca miesiąca ma nastąpić wymiana piasku, aby dzieci mogły się bawić w odpowiednich warunkach - informuje częstochowska Straż Miejska.
Co roku wiosną częstochowscy strażnicy miejscy kontrolują place zabaw oraz rekreacji ruchowej i sprawdzają stan techniczny urządzeń zabawowych i sportowych. Straż Miejska dba również, aby w kwietniu w piaskowniach był wymieniony piasek, by dzieci mogły się bawić  w czystych warunkach. Wymiana piasku jest obowiązkiem wynikającym z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Częstochowy.
Strażnicy miejscy kontaktowali się i wciąż kontaktują z administratorami odpowiedzialnymi za utrzymanie w porządku placów zabaw i rekreacji ruchowej. Większość administratorów już wymieniła bądź rozpoczęła wymianę piasku. Inni zadeklarowali, że piasek będzie wymieniony do końca kwietnia.
Częstochowscy strażnicy miejscy latem będą też patrolować rejony placów zabaw i rekreacji ruchowej i zadbają o zachowanie spokoju i porządku publicznego. Będą sprawdzać, czy np. psy nie załatwiają się w piaskownicach. 
Straż Miejska w Częstochowie apeluje do rodziców małych dzieci, aby zgłaszali ubytki zauważone na placach zabaw. Zgłoszenia można kierować drogą telefoniczną (34 3683192) lub mailową (smiejska@czestochowa.um.gov.pl).

Page generated in 0.0315 seconds.