Z ostatniej chwili

Stulecie praw wyborczych kobiet - konferencja w Ratuszu

2018-11-27 14:57:08 informacje
img

„Stulecie praw wyborczych Polek na stulecie niepodległości Polski” to temat konferencji, która w środę 28 listopada odbędzie się w częstochowskim Ratuszu Miejskim.
Organizowana jest w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski.
Debata będzie się toczyła wokół zagadnień związanych ze stuleciem nadania praw wyborczych kobietom: historii praw wyborczych kobiet w Polsce oraz społecznych konsekwencji uzyskania tych praw.
Cele konferencji to kształtowanie postaw równościowych, patriotycznych i demokratycznych, a także zwiększanie świadomości społecznej i historycznej dotyczącej praw kobiet w naszym kraju.

Wśród prelegentów biorących udział w wydarzeniu są m.in.: dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego; dr Edyta Widawska – Uniwersytet Śląski; dr inż. Agnieszka Puto, dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera i dr Agnieszka Kwiatek – Politechnika Częstochowska; dr Ryszard Stefaniak – zastępca prezydenta Częstochowy; dr Izabela Szumlas-Majzner – Wydawnictwo Taurus oraz mgr Magdalena Wrzalik – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. Wśród prelegnetek jest także dziennikarka Anna Kowalczyk - autorka już głośnej, wydanej niedawno książki „Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich”.
Organizatorami wydarzenia są: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie i pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans. Współorganizatorzy to: Instytut Historii oraz Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Muzeum Częstochowskie. Patronat honorowy nad konferencją objął prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Program konferencji:
13.00 – 13.10 - rozpoczęcie

1. Szanowne panie posłanki…– prawa wyborcze kobiet stan prawny i rzeczywisty
- 13.10 – 13.40 – dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) – „O wyborcze prawa kobiet”. Historia społecznej emancypacji;
- 13.40 – 14.00 – dr Ryszard Stefaniak (zastępca prezydenta Miasta Częstochowy) – Kobiety w Legionach Piłsudskiego;
- 14.00 – 14.20 – dr Izabela Szumlas-Majzner (Wydawnictwo „Taurus”, b. pracownik Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza) – Kobiety w wyborach parlamentarnych okręgu częstochowsko-radomszczańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym;
- 14.20 – 14.40 – dr Agnieszka Kwiatek (Politechnika Częstochowska) – Edukacja drogą do wolności. Walka kobiet o prawo do edukacji;
- 14.40 – 15.00 – mgr Anna Kowalczyk (dziennikarka, reporterka i felietonistka WysokieObcasy.pl; blogerka – boskamatka.pl; autorka książki „Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich”) – Dlaczego nie znamy historii kobiet i jak o niej opowiadać, żeby słuchano?

- 15.00 – 15.20 – dyskusja
- 15.20 – 15.35 – przerwa

2. Społeczne i polityczne konsekwencje uzyskania praw wyborczych przez Polki
- 15.35 – 15.55 – dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera (Politechnika Częstochowska) – Polska XXI wieku – co zawdzięczamy prawom wyborczym?;
- 15.55 – 16.15 – mgr Magdalena Wrzalik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza) – Parytety i kwoty płci a zasada wolnych wyborów;
- 16.15 – 16.35 –  dr inż. Agnieszka Puto (Politechnika Częstochowska) – Sytuacja przedsiębiorczych kobiet w niepodległej Polsce;
- 16.35 – 16.55 – dr Edyta Widawska (Uniwersytet Śląski) – Sto lat minęło i co dalej?;
- 16.55 – 17.15 – mgr Agata Wierny (pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans) i mgr Ewa Dziedziela (Uniwersytet Wrocławski/Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie) – Polityka równości jako narzędzie wzmacniające równość płci we współczesnym mieście.

- 17.15 – 17.35 – dyskusja.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych laureatów konkursu dla szkół podstawowych
„Częstochowianki na rzecz Niepodległej”.

Page generated in 0.0321 seconds.