Z ostatniej chwili

Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy

2020-03-23 14:15:55 informacje
img

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną mogą po przekroczeniu granicy ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać, należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.
Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby: wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. - Świadczenie chorobowe przysługuje osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla osób pracujących na umowę o pracę. Natomiast dla zleceniobiorców lub osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolne - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 
* Oświadczenie do pracodawcy lub ZUS 
Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną musi złożyć specjalne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie www.zus.pl. Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, czyli np. pracodawcy, zleceniodawcy. - Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Na naszej stronie internetowej jest instrukcja, jak to zrobić - tłumaczy rzeczniczka.
* Ważne terminy i dokumenty
Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek, jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku dołącza też skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem do zaświadczenie Z-3/Z-3a.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą i z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. - Również zachęcamy do przekazania go elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznej. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53, czyli Wniosku o zasiłek chorobowy. W tym przypadku również należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia - dodaje Beata Kopczyńska
* Weryfikacja oświadczeń 
Zarówno zakład pracy, który wypłaca świadczenie, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.
Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu kwarantanny lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę, z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).
- Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną, nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. To oznacza, że w tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna - podkreśla rzeczniczka.

Page generated in 0.0149 seconds.