Z ostatniej chwili

Świadome podejście do zdrowia to także edukacja

2023-11-22 11:40:47 informacje
img

Europejski tydzień wiedzy o antybiotykach to okazja do szerzenia informacji na temat profilaktyki zdrowotnej i wpływu antybiotyków na odporność społeczną. 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach swój początek zawdzięcza inicjatywie dwóch organizacji – Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli oraz Światowej Organizacji Zdrowia, które w 2015 r. opracowały i wdrożyły zalecenia zwiększające świadomość społeczeństwa i pracowników ochrony zdrowia, weterynarii, ochrony środowiska i administracji państwowej na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym na antybiotyki. 

W Polsce koordynatorem kampanii jest Narodowy Instytut Leków w Warszawie. Tegoroczny temat przewodni „Wspólnie zapobiegajmy oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe” ma sygnalizować, z jakimi zagrożeniami wiąże się zjawisko narastania antybiotykooporności i jak wymagającym zadaniem jest przeciwdziałanie skutkom, które może wywołać.
Do kampanii przyłączył się również Urząd Miasta Częstochowy. W budynku Urzędu przy ul. Śląskiej 11/13 zorganizowano wystawę plakatów, która ma uświadomić zagrożenia wynikające z nadmiernego stosowania antybiotyków.

Pamiętajmy, że skuteczność antybiotyków zależy od ich rozsądnego stosowania. 

Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na STRONIE https://antybiotyki.edu.pl/edwa/pdf/2023/edwa2023_wystawa_tematyczna.pdf

Page generated in 0.0161 seconds.