Z ostatniej chwili

Sytuacja w Częstochowie przed strajkiem nauczycieli

2019-04-02 11:18:46 informacje
img

Jak wynika z informacji zebranych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy przed planowanym protestem nauczycieli, do akcji strajkowej 8 kwietnia może przystąpić 95 ze 115 miejskich placówek oświatowych. Na dziś zaplanowano spotkanie z dyrektorami częstochowskich szkół i przedszkoli - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W strajku mają uczestniczyć praktycznie wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (w tym specjalne), których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa, a także ponad połowa miejskich przedszkoli.

1 kwietnia zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak uczestniczył w Katowicach w spotkaniu z Wojewodą Śląskim, które dotyczyło aktualnej sytuacji w oświacie, a szczególnie potencjalnych problemów związanych z organizacją egzaminów ósmoklasisty i egzaminów gimnazjalnych.

Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, kuratoria i dyrektorzy szkół czekają na ustalenia z rozmów między stroną rządową a oświatowymi związkami zawodowymi, licząc na ich pozytywny efekt.

Według informacji przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na dziś oczekiwane jest podpisanie przez Minister Edukacji Narodowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad organizacji egzaminów zewnętrznych. Ta regulacja miałaby – w intencji MEN – pomóc dyrektorom szkół w przeprowadzeniu egzaminów, w przypadku  spodziewanych braków kadrowych spowodowanych strajkiem nauczycieli.

Także na dziś zaplanowane zostało spotkanie zastępcy prezydenta miasta Ryszarda Stefaniaka z dyrektorami placówek oświatowych poświęcone pracy szkół w czasie możliwego strajku i w okresie egzaminów zewnętrznych. Na spotkaniu mają być omówione wszystkie możliwe działania, których celem jest zminimalizowanie skutków ewentualnego strajku dla uczniów i ich rodziców.

Kolejny komunikat dotyczący sytuacji w częstochowskich szkołach przed ewentualnym strajkiem będzie możliwy po tym spotkaniu. Jednocześnie informacje organizacyjne powinny być sukcesywnie przekazywane społecznościom szkolnym przez dyrektorów poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0317 seconds.