Z ostatniej chwili

Szansa na dotacje w ramach „Słonecznej Gminy”

2023-10-05 12:01:34 informacje
img

Możemy już się ubiegać o dotacje na montaż urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł oraz tzw. magazynów energii. Ruszyły też spotkania w dzielnicach – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mogą skorzystać z dotacji w ramach dwóch projektów – Słoneczna Gmina II i III. Oba są na liście projektów towarzyszących Strategii Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030. Dokument został przyjęty niedawno – na początku września – na Walnym Zebraniu Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. I już w październiku ruszy nabór wniosków w projektach realizujących cele Strategii. 

Słoneczna Gmina II dotyczy tzw. magazynów energii. Magazyn taki przechowuje to, co produkują panele fotowoltaiczne – aby z tej energii można było skorzystać w dowolnej chwili (np. w razie awarii, ale także po zmroku – gdy panele nie pracują). Dzięki magazynowi sprzęt elektryczny zasilany jest prądem z OZE dłużej, optymalizuje się zatem wskaźnik zużycia energii w gospodarstwie domowym. Przekłada się to bezpośrednio na nasze oszczędności, daje większą niezależność od sieci energetycznej. Latem może w ogóle zapewniać dużą samowystarczalność, uwalniając nas okresowo od konieczności zakupu prądu od dystrybutora. 

W ramach Słonecznej Gminy II magazyny energii będą instalowane w budynkach użyteczności publicznej, ale można też będzie ubiegać się o dotację na ich zakup i montaż w prywatnych budynkach mieszkalnych. Łączne środki zaplanowane do rozdysponowania na dofinansowanie takich inwestycji w Częstochowie to 30 mln zł. Cała wartość projektu sięga niemal 35,3 mln zł. 

Dotacje Słonecznej Gminy III obejmą natomiast montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) –  instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Jest ponad 17,2 mln zł do podziału w ramach dofinansowania, a wartość całego projektu to 30 mln zł.  

Nabór w obu projektach trwa do grudnia tego roku. Bardzo dużo czasu na przygotowanie wniosków więc tym razem nie ma. Dlatego ze wsparciem przyszły Rady Dzielnic – za ich pośrednictwem odbywa się kampania informująca o zasadach ubiegania się o te środki. Prowadzi ją lider Klastra Energii Aglomeracji Częstochowskiej – firma DOEKO Group Sp. z o.o. To właśnie jej przedstawiciele spotykają się z częstochowiankami i częstochowianami, promując oba projekty, odpowiadając na pytania. Wszystko po to, aby sam nabór wniosków poszedł sprawnie.  

O terminach i miejscach spotkań już informują szczegółowo Rady Dzielnic. Pierwsze takie spotkania odbyło się 2 października na Zawodziu-Dąbiu i Mirowie. 

Ulotki i materiały na tablicach ogłoszeń rozpowszechniają Rady Dzielnic. 

Inwestycje, które uzyskają dofinansowanie, będą realizowane – według szacunków – od roku 2024 aż do 2029. 

Strategia Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 została przygotowana przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Prace nad dokumentem w latach 2021-2023 objęły konsultacje z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, sektora NGO i związków zawodowych. Na liście zadań realizujących cele Strategii znalazły się też projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii – m.in. te, z których skorzysta Częstochowa. 

Dzięki projektom zrealizowanym kilka lat temu w formule Słonecznej Gminy w Częstochowie można było otrzymać dofinansowanie do trzech rodzajów instalacji, tj.  kolektorów  słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Samorząd dysponował wówczas środkami zdobytymi na taki cel w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Page generated in 0.0178 seconds.