Z ostatniej chwili

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 ma 50 lat

2018-11-16 11:16:04 informacje
img

Jubileuszowym obchodom półwiecza istnienia SPS nr 45 (dziś Zespołu Szkół Specjalnych nr 45) towarzyszyło otwarcie placu rekreacji dla osób z niepełnosprawnością ruchową, który powstał tuż przy budynku szkoły przy ul. Czecha.
W części artystycznej wystąpili uczniowie z przedstawieniem „Mały Książę” oraz piosenką „Lubię mówić z tobą”. Można też było obejrzeć specjalnie przygotowany film o dniu dzisiejszym szkoły.
W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty, byli dyrektorzy placówki, emerytowani nauczyciele, przyjaciele szkoły i darczyńcy.
Dziś, 16 listopada jubileusz 50-lecia świętują uczniowie szkoły i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 rozpoczęła działalność 1 stycznia 1968 r. w budynku Zgromadzenia Braci Szkolnych (ul. Pułaskiego 71/77). Ale jej historia rozpoczęła się dwa lata wcześniej, kiedy - jako filię Szkoły Podstawowej nr 23 - otwarto pierwszą w ówczesnym województwie katowickim i jedną z pierwszych w Polsce eksperymentalną „Szkołę Życia”.
Pierwszym dyrektorem SPS nr 45 była Anna Płaza. W kolejnych latach uczniów przybywało. Dzięki staraniom rodziców zrzeszonych w Kole Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, działającym wówczas przy Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (obecnie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Częstochowie), w 1981 r. szkoła zmieniła siedzibę i przeniosła się do willi przy ul. Pułaskiego 42, należącej wcześniej do Urzędu Wojewódzkiego. Było więcej miejsca na zajęcia, kuchnię oraz świetlicę. Placówka stała jedną z pierwszych szkół ćwiczeń dla studentów pedagogiki specjalnej.
Od lat 80. uczniami szkoły byli również wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im św. Jana de la Salle przy ul. Wyszyńskiego. Zajęcia odbywały się również na terenie Ośrodka.
W 1996 r. zmieniono organizację pracy dydaktycznej, tworząc bloki edukacyjno-terapeutyczne, których główną ideą było nauczanie całościowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Od 1997 r. SPS nr 45, jako pierwsza w Częstochowie, objęła obowiązkiem szkolnym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3. do 25. roku życia, którzy wcześniej nie mieli zagwarantowanego prawa do nauki. Od tej pory szkoła organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu ucznia oraz na terenie szkoły.
W wyniku reformy oświaty 1 września 1999 r. szkoła otrzymała status Zespołu Szkół Specjalnych nr 45, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 i Gimnazjum Specjalne nr 27. Rozszerzano ofertę zajęć, m.in. o hipoterapię, dogoterapię, powstały Pracownia Komputerowa, Sala Doświadczania Świata. Powstał też  uczniowski klub sportowy AWANS - jego członkowie  uczestniczą m.in. w Olimpiadzie Specjalnej „Razem”, Olimpiadzie Integracyjnej „Sprawni Inaczej”, „Przełam Bariery”, lokalnym turnieju tenisa stołowego czy turnieju gry w kręgle.
W ZSS nr 45 działają szkolny zespół teatralny PIGMALION, który uświetnia uroczystości szkolne i przygotowuje Jasełka, a także 16 Częstochowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Promienie”, szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze PTTK oraz muzyczny zespół GUIRO i taneczny  BIS, reprezentujący szkołę na różnych imprezach kulturalnych.
Społeczność szkolna aktywnie uczestniczy m.in. w Muzycznej Scenie Integracji, Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Dzięki staraniom dyrektor Ludmiły Wojtasik i rodziców w 2006 r. szkoła zmieniła siedzibę i przeniosła się do specjalnie zaadaptowanego budynku po przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Czecha 15. Cały budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a winda umożliwia sprawne przemieszczanie się uczniów na wózkach.
W 2006 r. Rada Miasta zdecydowała o utworzeniu w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2. Jej zadaniem jest jak najpełniejsze przygotowanie ucznia do aktywności w życiu społecznym poprzez pracę.
W 2011 r. dyrektorem została Anna Kajda. 4 lata później szkoła otrzymała certyfikat „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” przyznawany przez Prezydenta Miasta Częstochowy, a w 2018 r. certyfikat Śląskiego Kuratora Oświaty „Przyjazna Szkoła”.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0386 seconds.