Z ostatniej chwili

Szkolenie dla przedsiębiorców

2018-12-18 19:57:28 informacje
img

W częstochowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców pt. „Wspieranie rozwoju firmy z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim”.
W spotkaniu, oprócz reprezentantów kilkudziesięciu firm subregionu północnego, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, instytucji wspierających rynek pracy, szkolnictwa oraz partnerzy projektów biznesowych.
W czasie szkolenia uczestnicy dyskutowali o rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i możliwościach wsparcia przedsiębiorców. W kolejnych odsłonach skupiono się na takich zagadnieniach, jak m.in. wsparcie płatnych staży i praktyk w ramach współpracy przedsiębiorców ze szkołami technicznymi i branżowymi, konkursy ogłaszane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w 2019 roku, finansowanie szkoleń i doradztwa dla firm, wsparcie dla firm oferowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie w 2019 roku, czy wsparcie przedsiębiorczości w pozostałych programach pomocowych.
Organizatorem spotkania była filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Częstochowie.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0296 seconds.