Z ostatniej chwili

Szkolenie dla przedsiębiorców

2019-01-30 13:01:40 informacje
img

„Zadbaj o czyste powietrze. Sięgnij po dofinansowanie Silesia pod błękitnym niebem”, to tytuł szkolenia, które odbyło się w Urzędzie Miasta 28 stycznia - informuje Biuro Prasowe magistratu.
W styczniu 2018 r. województwo śląskie zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju porozumienie „Silesia pod błękitnym niebem” zakładające  wsparcie jednostek naukowych oraz firm z sektora MŚP w realizacji projektów, które mają na celu redukcję poziomu zanieczyszczenia powietrza w regionie.
W ramach porozumienia na projekty ograniczające emisję zanieczyszczeń zostanie przeznaczone 50 mln zł z RPO WSL 2014-2020 wraz z kolejnymi 50 milionami z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
W ramach porozumienia przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe, zainteresowane realizacją projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia mogą otrzymać unijne dofinansowanie do działań badawczych i wdrożeniowych. Środki są przeznaczane na prace rozwojowe w takich obszarach jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport oraz medycyna.
Organizatorem poniedziałkowego szkolenia było Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Częstochowy.
Podczas spotkania omówiono zasady pozyskania wsparcia, poziomu dofinansowania czy etapów weryfikacji i wyboru projektów. Dyskutowano także o wydatkach kwalifikowanych przedsiębiorców, instytucji naukowo-badawczych i konsorcjów. Omówiono też ofertę dofinansowań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu „Silesia pod błękitnym niebem” można składać do 28.02.2019 r.
Szczegółowe założenia konkursu 1.2. „Silesia pod błękitnym niebem” dostępne są na stronie http://scp-slask.pl/lsi/nabor/377
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0298 seconds.