Z ostatniej chwili

Tablica na 100-lecie ZHP

2018-11-11 13:59:12 informacje
img

Tablica pamiątkowa upamiętniająca 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego została wmurowana w Kamienicę Kupiecką (II Aleja 24, róg II Alei i al. Kościuszki) w czwartek 25 października.
Upamiętniono nią również fakt, że na piętrze budynku znajdowała się siedziba częstochowskiej Chorągwi ZHP.
Pierwsza część napisu na tablicy informuje, że w dniach 1-2 listopada 1918 z organizacji skautowych i harcerskich trzech zaborów został utworzony Związek Harcerstwa Polskiego. W październiku 1939 powstały Szare Szeregi, które do stycznia 1945 działały w konspiracji. Po 1956 powrócono do nazwy i tradycji ZHP. Powstał Hufiec Częstochowa, który był w Chorągwi Katowickiej do 1975, następnie w Chorągwi Częstochowskiej, a od 1992 funkcjonuje w Chorągwi Śląskiej ZHP.
W II części napisu na tablicy poinformowano, że w Kamienicy Kupieckiej od 1975 do 1992 r. miała siedzibę Komenda Chorągwi Częstochowskiej ZHP. Chorągiew obejmowała swym zasięgiem województwo częstochowskie, zrzeszała zuchów, harcerzy i instruktorów w 24 hufcach z ponad półtora tysiącem drużyn. Komendantami Chorągwi Częstochowskiej byli harcmistrze: Zbigniew Śmieiński, Wiesław Wiatrak, Stanisław Dzwonnik i Andrzej Skóra.
Tablica towarzyszy innej, informującej o samej Kamienicy Kupieckiej, powieszonej dla zainteresowanych historią miasta.

Page generated in 0.0321 seconds.