Z ostatniej chwili

Tarcza antykryzysowa - wsparcie finansowe

2020-06-02 12:37:47 informacje
img

Trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe w ramach tarczy antykryzysowej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z Częstochowy i powiatu. Do tej pory zgłosiło się już ponad 13 tys. podmiotów - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu udziela wsparcia w czterech formach:
1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców, przyznawana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności w czasie epidemii. O tę formę wsparcia w wysokości do 5 tys. zł do tej pory wnioskowało już niemal 12 tys. mikroprzedsiębiorców. Ponad 7 tys. z nich otrzymało już przelewy na łączną kwotę niemal 36 mln zł. Wnioski od zainteresowanych nadal są przyjmowane.
Więcej informacji o tej formie wsparcia znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie (www.czestochowa.praca.gov.pl – zakładka Tarcza antykryzysowa)
Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy przypomina, że niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, zgodnie z zapisami ustawy, są umarzane pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy od daty podpisania umowy i otrzymania wsparcia. Niezbędne jest też złożenie wniosku o umorzenie.
2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego, czyli będącego osobą fizyczną, która nie zatrudnia pracowników. Z prośbą o taką formę wsparcia do tej pory wpłynęły 543 wnioski, z których 140 już zrealizowano. Dotychczasowa suma wypłat przekroczyła 250 tys. zł.
Więcej informacji o tej formie wsparcia znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie (www.czestochowa.praca.gov.pl – zakładka Tarcza antykryzysowa)
UWAGA: wnioski można składać jedynie do 7 czerwca.
3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
Do tej pory wpłynęło 571 wniosków, z których 137 już doczekało się akceptacji (na kwotę ponad 4 mln zł). Warunkiem wypłacenia transzy dofinansowania jest złożenie przez pracodawcę załącznika do umowy wraz z aktualnym kalkulatorem dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne z wartościami skorygowanymi do rzeczywistych kwot, jakie pracodawca powinien ponieść w związku z zatrudnieniem pracowników w danym miesiącu.
Więcej informacji o tej formie wsparcia znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie (www.czestochowa.praca.gov.pl – zakładka Tarcza antykryzysowa)
UWAGA: wnioski można składać jedynie do 7 czerwca.
4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.
Do tej pory wpłynęło 10 wniosków, z których pozytywnie rozpatrzono 3 (na kwotę 2,3 mln zł). Warunkiem wypłacenia transzy dofinansowania jest złożenie przez pracodawcę załącznika do umowy wraz z aktualnym kalkulatorem dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne z wartościami skorygowanymi do rzeczywistych kwot, jakie pracodawca powinien ponieść w związku z zatrudnieniem pracowników w danym miesiącu.
Więcej informacji o tej formie wsparcia znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie (www.czestochowa.praca.gov.pl – zakładka Tarcza antykryzysowa)
UWAGA: wnioski można składać jedynie do 7 czerwca.

Page generated in 0.0194 seconds.