Z ostatniej chwili

Teatr będzie miał nową windę

2018-11-21 15:57:09 informacje
img

Teatr im. Adama Mickiewicza będzie miał nową windę. Zewnętrzna winda towarowo-osobowa – dobudowana od podwórza – posłuży do przewożenia akcesoriów niezbędnych przy organizacji spektakli. Urząd Miasta rozpisał przetarg na tę inwestycję i czeka na oferentów do 6 grudnia. Miasto chce więc zrealizować przynajmniej jeden ważny element modernizacji Teatru, wobec dotychczasowego braku możliwości dofinansowania jego kompleksowej przebudowy ze środków zewnętrznych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   
Od strony dziedzińca budynku Teatru (segmentu „C”) powstanie winda z rampą niezbędną do transportu teatralnych akcesoriów, elementów scenografii etc.
Inwestycja zacznie się od koniecznych robót wyburzeniowych – likwidacji istniejącej rampy. Dla potrzeb projektowanego szybu na poziomie „O” trzeba będzie poszerzyć istniejącą bramę, na poziomie sceny głównej – wykonać nowy otwór, a na poziomie modelatorni (czyli pracowni, w której wykonuje się elementy dekoracji i rekwizyty) – poszerzyć otwór okienny. Zamurowane zostaną dwa okna na I piętrze i część okien w modelatorni.
Prace budowlane obejmą – oprócz wykonania zewnętrznego szybu wraz z maszynownią – budowę rampy i wyrzutni powietrza z systemu wentylacyjnego, a także osadzenie nowego okna w modelatorni oraz wrót zabezpieczających drzwi windy od zewnątrz na poziomie parteru. Instalacja elektryczna będzie podłączona poprzez istniejące przyłącze. W dobudowanej części nie trzeba będzie zakładać instalacji wodociągowej czy kanalizacyjnej – zostaną tylko przebudowane obecne przyłącza.
Dodatkowo na wewnętrznym dziedzińcu pojawi się nowa nawierzchnia z szarej kostki betonowej. Ukształtowanie terenu po zakończeniu inwestycji pozostanie takie samo. Wejścia do budynku Teatru również pozostaną w istniejących miejscach. Całość bryły budynku nie zmieni się optycznie; dobudowanie windy nie spowoduje też zmiany zacienienia otoczenia.
Oferty w przetargu na wykonanie wszystkich tych prac firmy mogą składać do 6 grudnia, do godz. 9.30, w Biurze Obsługi Interesanta UM Częstochowy (stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji) na parterze budynku UM przy ul. Śląskiej 11/13.  
Projektantami budynku częstochowskiej miejskiej sceny byli warszawscy architekci Józef Krupa i Teodor Łapiński. Gmach – choć nie w pełni gotowy – udostępniono publiczności już w 1930 roku, a ukończono osiem lat później. Budynek doczekał się modernizacji i rozbudowy w latach 1979-1984. Dobudowano wtedy od południa nowy segment, wymieniono wszystkie stropy, przebudowano także dużą salę i zlikwidowano część balkonu.
Obecne władze miasta oraz dyrekcja Teatru zabiegały w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ostatnich latach o europejskie fundusze na konieczną, generalną przebudowę obiektu, co pozwoliłoby m.in. lepiej zabezpieczyć teatr przeciwpożarowo, zwiększyć pojemność sal teatralnych oraz przystosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Urząd Miasta przygotował pełną dokumentację projektową zadania „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie”. Wniosek miasta zarekomendowały ministerstwu władze marszałkowskie, resort kultury zdjął jednak modernizację z listy tzw. kluczowych projektów przeznaczonych do unijnego dofinansowania. Na taką decyzję zareagowała Rada Miasta, przyjmując stanowisko wyrażające niezadowolenie z powodu odrzucenia wniosku o europejskie środki. Rezultatu nie dały też – przynajmniej do tej pory – zabiegi o uzyskanie wsparcia z funduszy ministerialnych.
Bieżąca działalność Teatru im. A. Mickiewicza, podobnie jak innych miejskich instytucji kultury, jest w całości finansowana z budżetu Miasta Częstochowy. Teatr nie otrzymuje – jak wiele innych scen – stałego wsparcia ze strony ministerstwa ani samorządu województwa.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0317 seconds.