Z ostatniej chwili

Teatralna zbiórka na rzecz domu dla osób z niepełnosprawnością

2019-03-29 11:33:56 informacje
img

Zbiórka do puszek na rzecz idei utworzenia domu dla osób z niepełnosprawnością. w piątek i sobotę 29 i 30 marca  odbędzie się w Teatrze im. Adama Mickiewicza domu dla osób z niepełnosprawnością. Podobne akcje prowadzone są w tym tygodniu w wielu teatrach w Polsce. 

Budowa kompleksowego domu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, których stan zdrowia, sytuacja materialna, stopnień niepełnosprawności nie pozwalają samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu - to inicjatywa Fundacji Oczami Brata.

Miejsce ma sprzyjać całkowitej aktywizacji osób z niepełnosprawnością. W domu planuje się również przestrzeń, która będzie służyć integracji lokalnej społeczności, stanowiąc centrum wydarzeń artystycznych i społecznych. Wpłynie to na otwarcie się na drugiego człowieka, spojrzenie na chorych i niepełnosprawnych ich oczami, zrozumienie ich i tolerowanie każdej odmienności.

Teatr jest miejscem odpowiedzialnym, za sztukę, widzów, słowo, fundacja - miejscem odpowiedzialności za osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Postanowiono więc połączyć siły dla tej niezwykłej zbiórki.

Została ona zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 2019/354/OR. Zbiórkę przeprowadzą sprawdzeni wolontariusze fundacji, teatr otrzyma kserokopię protokołu zebranych środków oraz podziękowanie, przygotowane przez przyszłych mieszkańców domu.

Tekst ilustruje wizualizacja planowanego domu dla osób z niepełnosprawnością

 

Page generated in 0.031 seconds.